11 juli 2022

ICK-cao 2022 is beschikbaar

CAO, HRM

De NLdigital Werkgeversvereniging stelt vanaf nu de definitieve teksten van de ICK-cao 2022 beschikbaar. De teksten zijn de uitwerking van het onderhandelaarsakkoord dat de NLdigital Werkgeversvereniging en de vakbonden, FNV, De Unie en CNV Vakmensen op 4 maart 2022 sloten. De cao bevat bovendien de nieuwe salaristabellen. De ICK-cao loopt tot en met 31 december 2022.

Ben je lid van NLdigital of de NLdigital Werkgeversvereniging?

Geen lid van NLdigital? Dan kun je hier je gegevens achterlaten en ontvang je de cao in je mailbox.

Belangrijkste wijzigingen

  • Met ingang van 1 januari 2022 worden de salarissen en salarisschalen verhoogd met 2,9% conform cluster 11.
  • Duurzame Inzetbaarheid: Het DI-budget dat vanaf 1 januari 2022 wordt verstrekt blijft voor medewerkers drie kalenderjaren geldig.
  • Vergoeding voor thuiswerken: Werkgever heeft één of meerdere faciliteiten waarin een tegemoetkoming van mogelijke kosten bij thuiswerken is geregeld. Wanneer werkgever op dit vlak geen regeling heeft, dan geldt een vergoeding van €2,00 per thuisgewerkte dag. Dit zal ingaan op 1 juli 2022.
  • Reistijd: De reistijd naar de werklocatie (anders dan de standplaats) die niet als werktijd wordt aangemerkt wordt teruggebracht naar 45 minuten enkele reis. Het overige dat in cluster 9, artikel 2 is geregeld blijft ongewijzigd. Gaat in op 1 juli 2022.
  • Jeugdlonen: Met ingang van 1 januari 2022 bevat de ICK-cao geen specifieke leeftijdsschalen meer. Hierdoor worden medewerkers uit alle leeftijdscategorieën ingedeeld in de toepasselijke functionele schalen, zonder vermindering van het loon op basis van leeftijd.

Diversiteit

Het volgende zal opgenomen worden in de cao over het thema diversiteit:

‘De werkgever voert beleid dat is gericht op een divers samengesteld personeelsbestand en een inclusieve organisatiecultuur. De werkgever zal hierbij de verschillende dimensies van diversiteit in overweging nemen (zoals bijvoorbeeld gender, lhbtiq+, leeftijd, afkomst, arbeidshandicap) en zich richten op díe dimensie, die past bij de organisatie en haar ambitie op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Het beleid richt zich op onderwerpen als gelijke beloning en gelijke in- en doorstroomkansen. De werkgever richt zich hierbij bijvoorbeeld op anoniem solliciteren, onderzoek naar beloningsverschillen, hanteren van de recruitercode, transparant promotiebeleid of het inrichten van een diversiteitprogramma binnen de organisatie.

Vragen of meer informatie?

Heb je vragen over de ICK-cao en/of andere vragen op HR-gebied? Stel ze via het ledenportal. Ben je geen lid? Dan kun je een e-mail sturen naar hr@nldigital.nl.

Stel je vraag via het ledenportal