8 april 2021

ICK-cao 2021 is beschikbaar

CAO, HRM

De NLdigital Werkgeversvereniging stelt vanaf nu de definitieve teksten van de ICK-cao 2021 beschikbaar. De teksten zijn de uitwerking van het onderhandelaarsakkoord dat de NLdigital Werkgeversvereniging en de vakbonden, FNV, De Unie en CNV Vakmensen op 6 januari 2021 sloten. De cao bevat bovendien de nieuwe salaristabellen. De ICK-cao loopt tot en met 31 december 2021.

Ben je lid van NLdigital of de NLdigital Werkgeversvereniging?

Geen lid van NLdigital? Dan kun je hier je gegevens achterlaten en ontvang je de cao in je mailbox.

Belangrijkste wijzigingen

  • Met ingang van 1 januari 2021 worden de salarissen verhoogd met 2%.
  • Crisisclausule: werkgevers die in 2020 de NOW hebben aangevraagd en toegewezen hebben gekregen, hoeven geen salarisverhogingen door te voeren in 2021.
  • Duurzame Inzetbaarheid: verhoging van het jaarlijkse DI-budget van €300 naar €400.
  • Verplichte verlofdagen: alleen in 2021 kunnen werkgevers maximaal 5 verplichte verlofdagen aanwijzen voor werknemers met resterende bovenwettelijke verlofuren die zijn opgebouwd vóór 2020.
  • Kaderregeling voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

Voorzitter NLdigital Werkgeversvereniging over nieuwe cao

AWVN interviewde Loet Pessers, voorzitter van de NLdigital Werkgeversvereniging, en stelde hem vier vragen naar aanleiding van de totstandkoming van de nieuwe cao:

Op welke cao-afspraak bent u het meest trots?

Op de differentiatie in het loonbudget (de crisisclausule, red.). Die doet recht aan de enorme diversiteit binnen de IT-sector, ook als het gaat om omzetverlies. Sommige bedrijven doen het nu heel goed, bijvoorbeeld degene die leveren aan thuiswerkplekken. Maar er zijn ook branches waar niets te doen is. Met name softwareontwikkelingsbedrijven die leveren aan de horeca en het toerisme doen het slecht. Dat het in die branches slecht gaat, werkt dus ook door in aanpalende sectoren. Zo zijn er in de ICT behoorlijk wat bedrijven die op het randje staan; die hebben één of meer keer de NOW aangevraagd. Dat hebben we erkend door deze afspraak te maken.

Een baanbrekende afspraak in mijn ogen, omdat er geen compenserende voorwaarden richting personeel aan vastzitten. De enige voorwaarde is dat je de NOW toegekend moet krijgen. Gebeurt dat niet, dan moet je alsnog de afgesproken loonsverhoging betalen. Bedrijven die daar wel ruimte voor hebben, betalen een zeer marktconforme loonstijging van 2%.

Waarom is het opleidingsbudget juist nu verhoogd?

Dat is een langetermijnafspraak: we vinden het belangrijk dat mensen in de IT-sector zich blijven ontwikkelen. Met name voor oudere medewerkers is het soms lastig om zich allerlei nieuwe technologie eigen te maken. Het individueel budget is nu opgehoogd van 300 naar 400 euro. Eerder moesten bedrijven zelf regelen dat hun medewerkers het geld ook goed konden besteden, maar dat kwam niet van de grond. Nu hebben we met Tiptrack een eigen portal ontwikkeld waar medewerkers hun budget voor duurzame inzetbaarheid kunnen uitgeven. We hopen dat medewerkers hier nu meer gebruik van gaan maken en dat ze daardoor beweeglijker worden.

Is het makkelijker om in crisistijd te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden?

Sinds 2006 zit ik nu in de onderhandelingscommissie van NLdigital, dus ik weet: bij onderhandelingen heb je altijd enige discussie. Maar over het algemeen hebben we deze afspraken in goede harmonie kunnen maken. De vakorganisaties erkenden de problematiek van het verschil in omzetverlies binnen de sector, zodat wij de afspraak over differentiatie in loonbudget konden maken. Dat is ook wat je nodig hebt, wederzijds begrip.

Wat is uw advies voor andere werkgevers die in deze crisistijd een nieuwe cao willen afsluiten?

Wees eerlijk en transparant over je bedrijfsresultaten, ook richting je personeel. Dus geen mooi weer spelen als daar geen reden toe is. Daarmee ontstaat begrip voor de maatregelen die je moet nemen. Speel je het spel op deze manier, dan kun je ook bijzondere afspraken maken, zoals wij nu hebben gedaan.

Vragen of meer informatie?

Heb je vragen over de ICK-cao en/of andere vragen op HR-gebied? Stel ze via het ledenportal. Ben je geen lid? Dan kun je een e-mail sturen naar hr@nldigital.nl.

Stel je vraag via het ledenportal