23 april 2020

ICK-cao 2020 is beschikbaar

CAO

De NLdigital Werkgeversvereniging stelt vanaf nu de teksten van de ICK-cao 2020 beschikbaar. De teksten zijn de uitwerking van het onderhandelaarsakkoord dat de NLdigital Werkgeversvereniging en de vakbonden, CNV Vakmensen en De Unie, op 20 januari 2020 sloten. De cao bevat bovendien de nieuwe salaristabellen. De ICK-cao loopt tot en met 31 december 2020.

Ben je lid van NLdigital of de NLdigital Werkgeversvereniging? Download de cao dan in het ledenportal.
Geen lid van NLdigital? Dan kun je hier je gegevens achterlaten en ontvang je de cao in je mailbox.

Belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2019

  • Met ingang van 1 januari 2020 wordt het maandsalaris verhoogd met 2,75%. De schaalsalarissen worden met ingang van 1 januari 2020 verhoogd met 2,75%.
  • Duurzame Inzetbaarheid: In het eerste halfjaar van 2020 wordt het digitale platform duurzame inzetbaarheid (DI-platform) gelanceerd. In aanvulling op de inhoud van het DI-platform zullen een aantal onderdelen van de cao, die zijn geformuleerd onder ‘Instrumenten employability’, worden vernieuwd en beoordeeld zodat deze kunnen worden ondergebracht in het DI-platform. Het vernieuwen van deze onderdelen draagt bij aan de ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers en krijgen op deze manier meer bekendheid.
  • Partnerverlof: Het besluit is genomen om, in aanvulling op het partnerverlof conform de wet WIEG, het partnerverlof dat in het eerste halfjaar na geboorte kan worden opgenomen vijf weken aan te vullen tot 100% van het maximum dagloon. Bij toekomstige wetswijzigingen gaan partijen hierover in overleg.
  • Seniorendagen: De in enig kalenderjaar opgebouwde seniorendagen kunnen in hetzelfde kalenderjaar worden opgenomen. Dagen die niet zijn opgenomen komen te vervallen. Dit stimuleert medewerkers om actief gebruik te maken van de beschikbare dagen. De regeling zoals verwoord in de ICK-cao 2019 blijft gehandhaafd.
  • Studies: In 2020 stellen we een tweetal studies voor die cao-partijen gezamenlijk uitvoeren:
    • Studie naar het doen van een toevoeging aan het DI-platform met tips en adviezen die speciaal geschikt zijn voor oudere medewerkers. Onderdeel van deze studie is het onderzoek naar de toepassing van specifieke loopbaancoaching, financieel advies, generatiepact, flexibel pensioen, etc.
    • Studie naar aanvullingen van het DI-platform met cao-onderdelen onder ‘Employability’.
  • Tussentijds overleg: partijen gaan medio 2020 met elkaar inhoudelijk in overleg om vroegtijdig een aantal complexe en inhoudelijke vernieuwingen in de cao te bespreken. Hiermee ontstaat meer ruimte om inhoudelijke thema’s in de cao te vernieuwen.

Vragen of meer informatie?

Heb je vragen over de ICK-cao en/of andere vragen op HR-gebied? Dan kun je als lid van NLdigital jouw vraag stellen via het ledenportal. Ben je geen lid? Dan kun je een e-mail sturen naar hr@nldigital.nl.

 

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd