13 juni 2019

ICK-CAO 2019 beschikbaar

HELPDESK WERKGEVERS

De Werkgeversvereniging ICT stelt vanaf nu een online versie (PDF) van de ICK-CAO 2019 beschikbaar. Je kunt de ICK-CAO hier downloaden.

We hebben een aantal onderdelen waar we regelmatig vragen over krijgen alvast voor je uitgelicht:

Loonsverhoging

De schaalsalarissen en grensbedragen worden met ingang van 1 januari 2019 verhoogd met 2,35%. Conform cluster 11 van de ICK-CAO wordt een verhoging van de salarissen van 2,35% toegepast. De loonsverhoging geldt per 1-1-2019. Als je als bedrijf een andere datum van toepassing hebt afgesproken, dan zal die datum worden toegepast.

Doelenuitkering

Het percentage van de doelenuitkering zoals beschreven in Cluster 11, artikel 2 wordt voor 2019 vastgesteld op 3,4%. Ondernemingen die conform de sterbepaling van artikel 2 geen bedrijfsregeling overeenkomen voor de doelenuitkering hanteren een eindejaarsuitkering ter hoogte van 2,38%.

Duurzame Inzetbaarheid

Iedere medewerker krijgt beschikking over een budget voor Duurzame Inzetbaarheid, jaarlijks € 300,- (excl. btw), dat kan worden ingezet voor coaching, opleiding of training op het gebied van de eigen inzetbaarheid.

Bij eventuele uitdiensttreding van een werknemer bestaat geen terugbetalingsverplichting van een eerder toegekend DI-budget. Niet besteed DI-budget wordt bij einde dienstverband niet uitbetaald. Een fiets of sportabonnement valt hier niet onder.

DI-budget valt niet binnen de werkkostenregeling (WKR), omdat het een opleiding betreft.

Meer informatie

Heb je vragen over de ICK-CAO en/of andere vragen op HR-gebied, dan kun je ons bereiken per mail of telefonisch: 0348 – 49 36 36.