17 januari 2014

iBestuur Congres groot succes als platform voor samenwerking overheid en bedrijfsleven

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

“ICT-bedrijven kunnen Rijksoverheid en gemeenten in de eerste plaats helpen met producten en diensten en daarnaast meer nog dan nu gebeurt meedenken over de beste oplossingen”. Dat was de kern van het antwoord van Bart Hogendoorn, voorzitter Nederland ICT, op de vraag van dagvoorzitter Ton Annink hoe hij Hans van der Stelt (CIO ministerie Infrastructuur en Milieu) en Tof Thissen (directeur KING) kan helpen. Ook noemde Hogendoorn Value Based Procurement en intensivering van de iDialoog als voorbeelden die de samenwerking beter kunnen maken. Voor een uitverkochte zaal op het iBestuur Congres in Den Bosch benadrukten de drie partners dat ze elkaar nodig hebben om succesvol te zijn.

Bart Hogendoorn: “ICT-bedrijven kunnen meer nog dan nu gebeurt met gemeenten en Rijksoverheid
meedenken over de beste oplossingen.”

Dit jaar was het iBestuur Congres ruim van tevoren uitverkocht met ruim duizend inschrijvingen. Naast het plenaire programma, met daarin naast het eerder genoemde driegesprek ook een key-note van minister Stef Blok en een videoboodschap van Eurocommissaris Neelie Kroes, waren er meer dan 50 subsessies.

Groot succes waren twee Lagerhuisdebatten waar studenten en iBestuurders met elkaar de verbale degens kruisten. Er werd onder leiding van Toon Gerbrands gedebatteerd en gestemd over stellingen als “De overheid moet klokkenluiders belonen”, “Gebruiksgemak is belangrijker dan privacy” en “Er moet een Minister van ICT komen”. Naast Nederland ICT-voorzitter Bart Hogendoorn en vice-voorzitter Stépan Breedveld, namen ook CEO’s van lidbedrijven deel en topbestuurders van ministeries. De twee lagerhuisdebatten waren zeer geanimeerd waarbij de voor- en tegenstanders bij zowel de bestuurders als bij de studenten te vinden waren. Vanuit de studenten kwam er nog de noodkreet dat overheid en bedrijfsleven er alles aan moeten doen om de instroom van studenten te verhogen om te voorkomen dat er tekorten ontstaan.