14 juni 2013

Hydrologic, Python en SIG winnaars Nationale ICT Awards 2013

Hydrologic ontvangt Nederland ICT Innovatie Award

Hydrologic biedt met HydroNET een set applicaties waarmee lokale overheden, waterbeheerders en rioleurs doelmatige beslissingen kunnen nemen. HydroNET verzamelt gegevens uit de beschikbare informatiebronnen, verbindt deze met elkaar en geeft ze overzichtelijk weer. Jurylid Hans Biesheuvel (voorzitter MKB Nederland) overhandigde de award.

Uit het juryrapport: “Gegevens ten behoeve van waterbeheer, informatie over weer en klimaat komen veelal vanuit het publieke domein. Als samenleving zijn we gezamenlijk eigenaar van die enorme hoeveelheid gegevens. Door al die gegevens op een slimme manier te combineren, ontstaat informatie waarmee beslissingen kunnen worden genomen die van zeer grote maatschappelijke waarde zijn.” De jury dicht HydroNET ook grote internationale potentie toe. De wateroverlast in Midden-Europa is daarvan het bewijs.

Python winnaar COMMIT/ Award 2013

Winnaar van de COMMIT/ Award 2013 is Python, een programmeertaal ontwikkeld door Guido van Rossum. De jury, onder leiding van Gerard van Oortmerssen, kiest voor de binnenkant van de informatica. Python vormt de basis voor talloze commerciële en open-sourceproducten. Het is een computertaal die geschikt is om op vele verschillende computers mee te werken. Daarom werken veel datacentra met Python. De taal is in Nederland ontstaan.

De COMMIT/ Award is een erkenning dat volhardend pionierswerk nu wereldwijd wordt gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn Google, gameproducenten, Walt Disney en NASA. Tot op de dag van vandaag besteedt Guido van Rossum tijd aan de ontwikkeling van Python. Nu Dropbox, toen bij het CWI.

Software Improvement Group wint ICT Milieu Award

Juryvoorzitter Martijn Brand benadrukte dat het bij de ICT Milieu Award gaat om zowel de directe milieueffecten als de bredere invloed op duurzaamheid van een inzending. Uit het juryrapport: “Het Applicatie energieprofiel register heeft een geweldig grote potentie. Dit gaat over de reductie van energiegebruik in software en stimuleert cloudtoepassingen. Nederland kan zich met deze innovatieve toepassing trots profileren als high-tech kennisland.”

“Door energiemeters in hardware te hangen, kun je zien wat de werkelijke kosten van softwaregebruik zijn. Het Applicatie energieprofiel register zet een denkproces in gang. Daarmee is het in de ogen van de jury een terechte winnaar van de ICT Milieu Award 2013.”

Praktische info

De Nationale ICT Awards 2013 worden mede mogelijk gemaakt door MKB Nederland, COMMIT/, Nederland ICT en Stichting ICT Milieu. De foto’s van de Nationale ICT Awards 2013 kunt u bekijken via onderstaande link.