17 oktober 2017

HvA en Nederland ICT pakken gezamenlijk tekort aan ICT’ers aan

ARBEIDSMARKT, ONDERWIJS

Van links naar rechts: Albert Sikkema, Baukje Vetter, Geleyn Meijer (HvA), Lotte de Bruijn, Ivo Poulissen (Nederland ICT) en Ronald Kleijn (HvA).

Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Nederland ICT gaan structureel samenwerken om hoogopgeleide werkzoekenden zonder ICT-achtergrond om te scholen tot ICT’ers. Beide organisaties tekenden vandaag een overeenkomst waarin ze de samenwerking vastleggen. Het doel is om het succesvolle project Make IT Work op te schalen.

Oplossen van de mismatch

Onder invloed van digitalisering is de arbeidsmarkt de afgelopen jaren sterk veranderd. De vraag naar specifieke digitale vaardigheden groeit sneller dan het huidige aanbod bij kan houden. Tegelijkertijd werken veel afgestudeerde hbo’ers niet op een niveau of in een richting die past bij hun opleiding. Het Make IT Work programma van de HvA, lost deze mismatch op door een omscholingsprogramma van 11 maanden aan te bieden op diverse gespecialiseerde IT functies binnen de software engineering, cybersecurity of business analytics.

“Het omscholen van hoogopgeleide werkzoekenden heeft enorm veel potentieel, het is echt win-win.”

Enorm potentieel

“Make IT Work heeft zich al bewezen als zeer succesvol”, zegt Geleyn Meijer, decaan van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie aan de HvA. “Inmiddels zijn er 145 cursisten die via Make IT Work een baan hebben gevonden.”

“De samenwerking past heel goed bij onze visie op de ICT-arbeidsmarkt”, zegt Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT. “Naast lange-termijn oplossingen als het moderniseren van het curriculum, zijn er ook snellere oplossingen nodig, zoals het omscholen van mensen. Make IT Work heeft op dat vlak enorm potentieel.”

HvA en Nederland ICT gaan zich nu gezamenlijk inzetten om kandidaten en bedrijven uit heel Nederland aan zich te binden. Nederland ICT zal het programma bij haar leden onder de aandacht brengen. Daarnaast krijgen de deelnemende bedrijven de mogelijkheid tot het geven van inhoudelijke feedback op het onderwijsprogramma, zodat het aan blijft sluiten bij de actuele behoefte aan talent. De eerstvolgende omscholingsrichting Software Engineering (Media) gaat op 13 november van start.

“Het is echt win-win”, zegt Lotte de Bruijn. “De studenten krijgen een certificaat en een baan, de bedrijven krijgen de werknemers die ze zoeken en de opleiding blijft doorlopend relevant en up-to-date.”

“Make IT Work is een voorbeeld van de onderwijsinnovatie die nodig is om een leven lang te blijven leren in de digitale maatschappij”, aldus Geleyn Meijer.

Op de website van Make IT Work is meer informatie te vinden over het omscholingstraject.

 

Factsheet Make IT Work

  • Een kwart van de ICT-bedrijven kampt met een personeelstekort (CBS, 2017).
  • 67% van de openstaande ICT-vacatures is op hbo-niveau (Nederland ICT, 2016).
  • Tot nu toe hebben 145 cursisten meegedaan aan Make IT Work.
  • 97% van de cursisten is nog steeds werkzaam in de IT.
  • De gemiddelde leeftijd van cursisten is 31 jaar, een derde van de deelnemers is vrouw.
  • Het uitvalpercentage van Make IT Work is slechts 9%.
  • Op dit moment hebben 55 bedrijven zich aangesloten bij Make IT Work als werkgever.