11 februari 2016

Zorgen om hackbevoegdheid politie tijdens hoorzitting Tweede Kamer

CYBERSECURITY

In drie blokken kwamen dertien vertegenwoordigers van onder andere Autoriteit Persoonsgegevens, Nationale Politie, Openbaar Ministerie en AMS-IX aan het woord. De aanwezige experts waren over het algemeen kritisch op het voorstel en met name de gevolgen voor de veiligheid en privacy van Nederlandse burgers.

In de bijdrage van Nederland ICT benadrukten we onze zorgen om het effect van de bevoegdheid op het vertrouwen in ICT en de internationale positie van Nederland als een open en innovatieve vestigingsplaats voor bedrijven.

De Wet Computercriminaliteit III wordt later dit jaar behandeld in de Tweede Kamer.