30 augustus 2018

Het wel en wee van de WBSO-regeling volgens onze leden

Voor innovatieve projecten is er al lange tijd een interessante subsidiemogelijkheid. Ook voor ICT-bedrijven. De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale regeling die een korting biedt op de af te dragen loonbelasting van een bedrijf. Als de subsidie wordt toegekend, bespaar je een hoop kosten. Samen met SUBtracers helpen we onze leden bij het doen van een aanvraag. Ook brengen we de ervaring van onze leden met deze subsidie over het voetlicht in Den Haag over. Vervolgens zetten we in op verbeteringen van de regeling.

Als Nederland ICT is het een van onze doelen om drempels weg te nemen om zo de business van onze leden te bevorderen. Toen twee jaar geleden de WBSO-regeling werd aangepast, waarschuwde Nederland ICT in Den Haag dat het voor ICT-bedrijven moeilijker zou zijn om in aanmerking te kunnen komen voor deze subsidie. We drongen aan op verandering.

Uit recente cijfers blijkt dat deze voorspelling helaas is uitgekomen. Uit de cijfers over 2017 blijkt dat er een dalende lijn van 4,8 procent is als het gaat om het aantal toekenningen van projecten ten opzichte van 2016.

Vervolgens is het gesprek gestart over de oorzaak van deze verminderde aanvragen. De RVO wijt de daling aan de groeiende economie: “Bedrijven besteden dan vaak minder tijd aan R&D en richten alle inspanningen op hun primaire bedrijfsprocessen”, zo is de gedachte.

Het standpunt van Nederland ICT is dat de mindering een andere oorzaak heeft. De afname in projecten heeft wat ons betreft te maken met de wijziging van de definitie van ‘technisch nieuwe programmatuur’, waartegen we ons destijds fel verzet hebben. Door deze veranderde definitie van wat innovatie is, vallen veel innovatieve projecten ineens buiten de scope. Onze leden ondersteunen dit standpunt. Niet alleen achter de schermen dragen we dit uit, maar ook voor de schermen.

Onze vrees was destijds dat als softwarebedrijven, maar ook andere ondernemingen die programmatuur ontwikkelen, zich geconfronteerd zouden zien met een engere definitie van het begrip programmatuur. Daardoor zou het aantal aanvragen en toekenningen afnemen. Dat is niet alleen vervelend voor de betreffende bedrijven, maar staat ook haaks op de ambitie van het Kabinet om vol in te zetten op digitale innovatie. Uit de cijfers blijkt nu helaas dat die voorspelling uitkomt.

We hebben dan ook sinds 2016 niet stilgezeten. Samen met SUBtracers en enkele leden blijven we deze zaak onder de aandacht brengen. We hebben de actualiteit aangegrepen om de werking van de regeling breder te evalueren.

Zo hebben we tijdens een bijeenkomst het net opgehaald bij onze lidbedrijven die ervaring hebben met een toekenning of afwijzing van hun aanvraag. In deze meeting bleek het waardevol voor onze leden om elkaars ervaringen te horen. De samenvatting van meest gehoorde bezwaren en mogelijke oplossingen hebben we vervolgens weer aangestipt in onze gesprekken in Den Haag.

Dit is het moment, omdat de regeling op dit moment wordt geëvalueerd. De beslissing van het ministerie over de eventuele wijzigingen wordt in december 2018 verwacht.

Loop je zelf aan tegen afwijzingen, of heb je vragen over de WBSO, dan horen we het graag. We zijn altijd op zoek naar praktijkvoorbeelden uit de sector om onze zaak verder te kunnen onderbouwen.