8 juni 2018

Het Digital Trust Center is online

CYBERSECURITY, SAMENWERKING MET DE OVERHEID

Voortaan kunnen ondernemers online terecht bij het Digital Trust Center voor tips en informatie over digitale veiligheid. De website www.digitaltrustcenter.nl is vandaag gelanceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Mkb-ondernemers vinden op de website onder andere vijf basisprincipes voor digitaal veilig ondernemen. Het Digital Trust Center zal in een later stadium worden uitgebreid met meer informatie en diensten voor het mkb.

Eén kenniscentrum voor het mkb

De oprichting van een Digital Trust Center (DTC) kreeg vorig jaar groen licht, na een aangenomen motie van de Tweede Kamer en een eerdere oproep van Nederland ICT. Het nieuwe platform moet een zelfde rol gaan vervullen als het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) nu al vervult voor vitale bedrijven. Naast een informatieplatform omvat het DTC ook een subsidieregeling voor samenwerkingsverbanden om digitale veiligheid te bevorderen. In september wordt bekend welke initiatieven aanspraak kunnen maken op de regeling. Bij succes wordt de subsidieregeling ook in 2019 ingezet.

Het DTC zal in een later stadium worden uitgebreid met branchespecifieke informatie voor veilig digitaal ondernemen. Ook komt er een interactief platform waar technische experts en ondernemers informatie kunnen uitwisselen.

Digitale weerbaarheid bevorderen

Nederland ICT is blij dat er nu een neutraal platform is waar het mkb terecht kan voor informatie over digitale beveiliging. We blijven betrokken bij de doorontwikkeling van het DTC als lid van de programmaraad.

“Met de oprichting van het Digital Trust Center zet het ministerie van EZK zich in voor veilig digitaal ondernemen en goede informatie-uitwisseling tussen de overheid en het bedrijfsleven over cyber security. Voor het midden- en kleinbedrijf biedt digitalisering grote economische kansen. Een belangrijke voorwaarde om deze groeikansen optimaal te kunnen benutten, is een goede digitale weerbaarheid van ondernemers. Het DTC helpt ondernemers om dit zelfstandig te verbeteren.”
Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat).