7 juni 2012

‘Groeien in de crisis, hoe doe je dat?’ (Meet & Greet 6 juni 2012)

‘Invent again’

Sinds 2004 heeft CEO René Oldenbeuving zowel hoogte- als dieptepunten gekend met z’n bedrijf IASO (online back-up software en online back-up storage). Na een succesvol begin daalde vanaf 2008 de omzet van IASO flink. Voor Oldenbeuving en z’n collega’s was dit aanleiding om het businessmodel eens onder de loep te nemen, oftewel ‘invent again’. Het resultaat was een simpeler model waarbij er geen drempels zijn om te starten en afnemers alleen betalen voor hun gebruik. Voor IASO bleek dit een gouden greep: in 2011 verdubbelde de omzet en ook in 2012 verwacht Oldenbeuving twee keer zoveel om te zetten als het jaar ervoor.

Crisis = ecosysteem

Veel bedrijven hebben het momenteel zwaar maar eigenlijk is dat helemaal niet zo erg, zo prikkelde Arnold Mars (CFO AFAS) de aanwezigen. Volgens hem zijn er in Nederland een hoop slecht georganiseerde bedrijven die zich vooral laten kenmerken door ondoorzichtige verdienmodellen, een logge uitstraling en te veel aandacht voor hun aandeelhouderswaarde. De huidige crisis zorgt ervoor dat dit soort bedrijven verdwijnen uit het ecosysteem en er nieuwe kansen voor anderen ontstaan.

AFAS legt het accent op klantwaarde, flexibiliteit, het lef om keuzes te maken en transparante verdienmodellen. Dit levert het bedrijf al jaren positieve groeicijfers op. Mars is er dan ook van overtuigd dat Nederland fantastische kansen biedt voor de ICT-sector. Zijn er dan geen beperkingen? Niet op het gebied van technologische mogelijkheden, aldus Mars. Beperkingen zitten met name in de acceptatie bij traditionele organisatievormen.

De Members Meet & Greet werd georganiseerd in Buitenplaats Sparrendaal te Driebergen-Rijsenburg. Zoals gebruikelijk vond na de Members Meet & Greet de Algemene Leden Vergadering van ICT~Office plaats.

U kunt de complete presentaties van Oldenbeuving en Mars opvragen bij Ellen Klomp van ICT~Office: ledenzaken@ictoffice.nl.