29 mei 2013

Gezocht: ICT-bedrijven voor EGF-subsidie

Leden van Nederland ICT die zijn gevestigd in Noord-Brabant, Gelderland of Limburg kunnen in aanmerking komen voor een EGF-subsidie. EGF staat voor Europees Globaliseringsfonds. De EGF-subsidie heeft betrekking op bedrijven die als gevolg van de verdergaande globalisering medewerkers moeten ontslaan.

Wat is een EGF-subsidie?

De EGF-subsidie draagt bij aan initiatieven die leiden tot een vervolg van loopbanen elders voor bovengenoemde groep medewerkers. U moet dan denken aan zaken als:

  • Scholing
  • Outplacement
  • Werk-naar-werk
  • Ervaringscertificaten (EVC)
  • Mobiliteitscentrum
  • Opzetten van een eigen bedrijf

Met de subsidie wordt maximaal 50% van de kosten vergoed. Deze kosten moeten betrekking hebben op activiteiten die op de ontslagen medewerkers zijn gericht. Zowel interne loon- en exploitatiekosten als de kosten van externen zijn subsidiabel.

Stichting CA-ICT, het opleidings- en  ontwikkelingsfonds voor de ICT- en telecomsector, is de partij die de EGF-subsidie aanvraagt. In dit kader is CA-ICT op zoek naar ICT-bedrijven, waarbij momenteel reorganisaties plaatsvinden. Doel is om gezamenlijk aan ongeveer 600 ontslagen medewerkers te komen.

Meer weten?

Leden van Nederland ICT die in aanmerking willen komen voor de EGF-subsidie, kunnen contact opnemen met Stichting CA-ICT via info@caict.nl. Voor meer informatie over de stichting CA-ICT kunt u terecht op www.caict.nl.