1 juni 2012

Genalice, Ordina en SecurityMatters winnaars Nationale ICT~Awards 2012

ICT~Office Innovatie Award gaat naar Genalice

Genalice met het platform ‘Biomarker Discovery Platform for Oncology’ heeft de ICT~Office Innovatie Award in de wacht gesleept. Dit platform helpt de medische wetenschap sneller, betrouwbaarder en goedkoper analyses te verrichten ten behoeve van op maat gesneden behandeling van kankerpatiënten. De jury is van mening dat Genalice een prachtig voorbeeld is van hoe de wereld er in de toekomst uit kan zien, namelijk een compact bedrijf dat samenwerkt met andere private partijen, de wetenschap en de medische wereld. Er wordt gewerkt aan een maatschappelijk onderwerp waarbij de oplossing niet zozeer wordt gezocht in ‘big is better’, maar in ‘smart is better’.

Ordina wint ICT~Milieu Award

De ICT~Milieu Award gaat dit jaar naar Ordina met Agrosense. Met dit integrale informatiesysteem voor precisielandbouw kan een duurzame vorm van landbouw worden gerealiseerd waarbij het energieverbruik en de milieubelasting aanzienlijk omlaag gaan. Uit het juryrapport: “Precisielandbouw heeft een enorme impact op de mondiale landbouw. De open en brede toepasbaarheid van Agrosense maakt de hefboomwerking van deze toepassing zowel maatschappelijk als economisch van grote waarde”.

SecurityMatters winnaar Commit Wetenschapsvalorisatieprijs

Winnaar van de Commit Wetenschapsvalorisatieprijs 2012 is SecurityMatters, een startup die is ontstaan uit wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Twente. SecurityMatters levert een systeem dat ‘cyber attacks’ opspoort en zorgt voor de beveiliging van informatiesystemen van bedrijven, financiële instellingen en overheidsorganisaties. Volgens de jury heeft het product z’n effectiviteit in de praktijk reeds bewezen. Het belang van het probleemloos functioneren van Internet en kritische bedrijfsinfrastructuren maakt de maatschappelijke en economische waarde van het product groot. Er is een grote, wereldwijde markt en hierdoor zijn er grote groeimogelijkheden voor SecurityMatters, aldus de jury.

De Nationale ICT~Awards 2012 worden mede mogelijk gemaakt door Stichting ICT~Milieu, ICT~Office en Commit.