28 oktober 2013

Geef aandacht aan cyber security tijdens Alert Online

CYBERSECURITY

Nederland ICT is als partner betrokken bij de campagne Alert Online, die vandaag van start gaat. De campagne, die voor de tweede keer wordt gehouden en als thema ‘Smart Security’ heeft, creëert meer bewustzijn voor cyber security. Met de groeiende maatschappelijke en economische afhankelijkheid van ICT-systemen is het belangrijk dat organisaties en burgers aandacht hebben voor digitale risico’s en de maatregelen die zij kunnen treffen.

Hoewel de ICT-branche merkt dat steeds meer klanten doordrongen zijn van het belang van cyber security, geven zij er nog lang niet altijd uitvoering aan. Uit resultaten van een vandaag gepresenteerd onderzoek van GfK blijkt dat burgers en organisaties nog steeds steken laten vallen. Zo worden in het bedrijfsleven nog vaak onveilige wachtwoorden gebruikt en weten veel medewerkers niet hoe zij moeten handelen bij een cyber security-incident. Ook ontbreekt in veel gevallen degelijk beleid rond digitale veiligheid. Voor bedrijven die hun beveiliging op orde willen brengen, heeft Nederland ICT www.beschermjebedrijf.nl opgezet. Op basis van een check krijgen ondernemers hier gratis een persoonlijk stappenplan met verbeterpunten.

Wijs klanten op belang cyber security

Nederland ICT roept haar lidbedrijven op binnen de eigen organisatie aandacht te geven aan cyber security. Bespreek de door Nederland ICT uitgebrachte Tien vuistregels bestuurders, waarmee directie en management een beter zicht op cyber security krijgen. Adviseer daarnaast klanten tijdens de campagne nog eens extra over risico’s en maatregelen daartegen, bijvoorbeeld door ze op www.beschermjebedrijf.nl te wijzen en het stappenplan te bespreken.

Alert Online

Tijdens de tiendaagse campagne Alert Online organiseren deelnemende partners activiteiten gericht op hun eigen doelgroep. Zo zal Nederland ICT bij eigen leden aandacht vragen voor cyber security en organiseert het een besloten bijeenkomst over Responsible Disclosure. Ook is Nederland ICT partner bij The Grand Conference over digitale weerbaarheid in steden.