17 januari 2017

Gastcolumn: De veranderende ICT van Rijkswaterstaat

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

Rijkswaterstaat (RWS) is een goed voorbeeld van een organisatie die een visie heeft op de kansen van digitalisering. Bij die visie hoort ook een constructieve kijk op de samenwerking tussen overheid en ICT-bedrijven. We hebben Perry van der Weyden, CIO van RWS, gevraagd om een gastcolumn te schrijven over zijn kijk op ICT en opdrachtgeverschap.

Een transformatie met kansen voor de ICT-branche

Er is een positieve wervelwind merkbaar binnen Rijkswaterstaat (RWS). We werken dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Maar zijn ondertussen ook aan het bouwen aan een intelligent Nederland. Je gaat het pas zien als je het doorhebt. In 2014 ben ik bij RWS komen werken als CIO en als Hoofdingenieur-directeur Centrale Informatievoorziening, het RWS-onderdeel dat zich bezighoudt met ICT en data.

Mijn agenda was vanaf dag één het toekomstbestendig maken van RWS met ICT of data. Daarvoor moest het ICT-landschap van RWS worden opgeschud. Om goed te kunnen (blijven) inspringen op snelle technologische ontwikkelingen moest de kennis over de systemen en applicaties worden geconcentreerd binnen RWS. In de i-Strategie RWS heb ik mijn plan hierover neergelegd. Oók over hoe we hier steeds nauwer in moeten optrekken met ú als vertegenwoordiger van de IT-branche. In de i-Visie kijken we naar de kansen in de komende zeven jaar.

Onze aanpak is erop gericht om structureel toe te werken naar meer uniformering en standaardisering van het ICT-landschap van RWS. Zorgen voor ‘operational excellence’ van de ICT-systemen en applicaties. Maar ook grip krijgen op zijwaarts invliegende ICT-projecten waar geen budget voor is begroot. De realisatie van ons Intakeboard helpt daar enorm bij. Bovendien geven we daarmee gevolg aan de aanbevelingen van de Commissie Elias. We zijn goed op weg. Ik ben er trots op dat minister Schultz van Infrastructuur en Milieu medio 2016 aan de Tweede Kamer schreef dat RWS binnen de overheid een koploper is op het gebied van informatievoorziening.

De rol van ICT bij RWS wordt steeds prominenter en verschuift naar de voorkant. Bij de ontwikkeling en het in beheer nemen van ICT hebben we al in het vroegst denkbare stadium nagedacht over de implementatie en kansen, risico’s en consequenties. We hebben een standaard platform waar de Rijkswaterstaatapplicaties op draaien en standaard ICT-bouwstenen voor de bediening van bruggen en sluizen. Ons Security Operations Center monitort bovendien onze netwerken 24/7 op cyberaanvallen. Je ziet Rijkswaterstaat transformeren naar een informatie gedreven organisatie.

Maar daarmee zijn we er niet. Technologische ontwikkelingen gaan in een Formule-1 tempo. Data wordt steeds belangrijker. We zien een data-explosie als gevolg van smart phones, social mediagebruik en sensoren in apparaten. Big data en het Internet of Things (IoT) gaan onze vertrouwde manier van werken op zijn kop zetten. Verkeersmanagement gebeurt nu nog met lussen in en kastjes langs de weg. Maar dat wordt steeds meer een dataverhaal waarin weggebruikers zelf heel veel data over de situatie op de weg genereren. Daarmee kunnen we hem of haar in real time reisadviezen op maat gaan bieden. Dit soort slimme mobiliteit/Smart mobility is belangrijk omdat de infrastructuur een levensader van onze economie is, en daarom bijdraagt aan een vlotte en veilige doorstroming op de (vaar)wegen. Sensortechnologie gaat daarbij helpen.

In het nieuwe Datalab van RWS experimenteren we met de markt om met big data én ICT meer maatschappelijke waarde te creëren. Bijvoorbeeld door het ‘automatisch’ en via sensoren voorspellen wanneer onderhoud aan de weg nodig is. De steeds grotere beschikbaarheid van data helpt met andere woorden bij de beleidsvorming. Ook in de uitvoering kunnen beter onderbouwde keuzes worden gemaakt, die vervolgens ook beter kunnen worden gemeten en verantwoord.

Het besef dat we dit niet alleen kunnen, is ‘top of mind’. Ik wil samen met u bouwen aan een intelligent Nederland dat wereldwijd een koploperspositie inneemt op het gebied van ICT en data. Daar moeten we elkaar in vinden. In het transformerende RWS zitten nieuwe kansen voor de branche. Laten we samen werken aan ICT-oplossingen die de samenleving verder brengen!