17 juni 2016

Facturen aan Rijksoverheid per 1 januari 2017 alleen nog maar digitaal

Nederland ICT juicht dit toe en pleit al geruime tijd voor een dergelijke verplichting omdat de voordelen van elektronisch factureren evident zijn. Uit onderzoek van Deloitte is gebleken dat als Nederland versneld overstapt op e-factureren, bedrijven op termijn jaarlijks 1,2 miljard euro besparen. Alle partijen die hierbij betrokken zijn onderkennen dat zo’n mijlpaal noodzakelijk is.

Diverse leden van Nederland ICT hebben de mogelijkheid tot het verzenden en ontvangen al geruime tijd als functionaliteit in hun administratiesoftware toegevoegd. Onze leden zijn er klaar voor, nu de ontvangers nog. Het is dan ook goed dat de minister van Economische Zaken een nu een belangrijke doorbraak realiseert. De Rijksoverheid ontvang immers zeer grote aantallen facturen. Door als Rijksoverheid het goede voorbeeld te geven, komt de overgang naar een digitalisering van de factuurstroom in Nederland hopelijk snel op gang. Voor een verdere versnelling is het van belang dat ook gemeenten, provincies en waterschappen snel volgen. Nederland ICT zal hierover in gesprek blijven.

Voor meer informatie over het versturen en ontvangen van elektronische facturen, kijk op www.e-factureren.info of neem contact op met je leverancier van administratiesoftware.