9 februari 2016

EZ start Marktconsultatie ICT-Inhuur

Het ministerie van EZ heeft naar aanleiding van de uitspraak van de rechter een aangepast gunningsmodel opgesteld. Marktpartijen hebben tot uiterlijk 18 februari 2016, 17.00 uur, de gelegenheid te reageren op een voorgesteld gunningsmodel voor binnenkort uit te voeren aanbestedingen op het gebied van ICT-inhuur.

In dit gunningsmodel worden nog enkele varianten overwogen. Marktpartijen hebben via de marktconsultatie de mogelijkheid om hun opvatting over dit aangepaste gunningsmodel, de benoemde varianten en eventuele suggesties kenbaar te maken, door beantwoording van enkele gerichte vragen.

Documenten voor deze marktconsultatie zijn via TenderNed te downloaden.