10 juli 2018

Europees Parlement stemt hervorming auteursrecht weg

Goed nieuws: een meerderheid van het Europees Parlement heeft vorige week de directe onderhandelingen over de nieuwe auteursrechtrichtlijn weggestemd. Dat betekent dat de filterverplichting voor streaming platformen nog niet doorgaat, en beleidsmakers meer ruimte krijgen om het wettelijk kader rondom auteursrechtelijk beschermde inhoud te bepalen. De volgende bespreking staat gepland voor september 2018.

Wat is er mis met de nieuwe richtlijn?

De nieuwe richtlijn omvat vele aspecten van het auteursrecht in het internettijdperk. Het pijnpunt ligt echter vooral bij artikel 13. Dit artikel maakt namelijk dat platformen met streaming diensten, zoals YouTube, Facebook, maar vooral ook kleinere partijen als Kerkomroep.nl, aansprakelijk worden gesteld voor alle content die door gebruikers wordt geüpload. Momenteel is de producent niet aansprakelijk voor geüploade content, al passen grote platformen vaak al een vorm van filtering toe.

Als content op het platform geüpload wordt met auteursrechtelijk beschermde inhoud, ontvangt het streaming platform een fikse boete. De enige mogelijkheid om aansprakelijkheid en boetes te ontlopen, is door alle uploads te filteren op auteursrechtelijk beschermde inhoud. Het instellen van een algemeen filter heeft echter een aantal (onbedoelde en) ongewenste neveneffecten:

Overblokkering

Er zijn diverse redenen waarom een auteursrechthebbende een inbreuk moet accepteren. Denk daarbij aan een situatie waarin iemand gequoot wordt of wanneer er een parodie op een nummer wordt gemaakt. Als platformen moeten filteren op auteursrechtelijk beschermde inhoud, is de kans groot dat deze quotes en parodieën ook worden gefilterd. De angst voor fikse boetes zorgt dan voor overblokkering van content.

Toename voorsprong grote platformen

Momenteel passen veel grote platformen al een filtering toe op hun uploads om evidente inbreuken te weren. Voor hen zou de nieuwe richtlijn betekenen dat ze deze filters sterker moeten worden ingesteld. Kleine platformen hebben zo’n filtering vaak nog niet. En aangezien een licentie via CCLI/Buma Stemra niet alle muziek vertegenwoordigt, moeten deze kleine platformen dure filters aanschaffen. Uit studie blijkt dat die filters voor middelgrote organisaties zomaar 10.000 tot 25.000 dollar per maand kunnen kosten. Een onoverkomelijk bedrag voor veel organisaties.

Foutieve blokkering

Een filter scant nummers op een aantal kenmerken. Het kan echter gebeuren dat een filter een kenmerk herkent in niet-auteursrechtelijk beschermde content. Dan wordt die toegestane content onterecht geblokkeerd.

Hoe nu verder?

We zijn blij dat het Europees Parlement de directe onderhandelingen over de nieuwe richtlijn heeft weggestemd. Wat volgt is een periode waarin het Europees Parlement wijzigingen kan aanbrengen op de tekst in het huidige voorstel. Op 10 en 13 september wordt er vervolgens gestemd over het nieuwe voorstel. Na die stemronde wordt de onderhandeling achter gesloten deuren vervolgd in de zogenaamde trialoog met de Europese Commissie en Europese Raad.

Wat doet Nederland ICT?

Nederland ICT is ervan overtuigd dat het huidige voorstel negatieve effecten heeft voor zowel platformen als gebruikers. We gaan dan ook aan de slag om verschillende Europese Parlementariërs daar ook van overtuigd te krijgen. We hebben een grote coalitie gevormd met techbedrijven en NGO’s, en maken ons , via Digital Europe en EuroISPA, gezamenlijk hard voor een nieuw voorstel.