13 oktober 2015

EU moet werk maken van alternatief voor Safe Harbor-regeling

PRIVACY

Nederland ICT vindt dat de Europese Commissie en de Amerikaanse regering zo snel mogelijk een nieuw kader moeten opstellen dat tegemoet komt aan de bezwaren van het Hof. De uitspraak creëert een juridisch vacuüm voor allerlei bestaande gegevensuitwisselingen. Uit de uitspraak wordt duidelijk dat de oorzaak van het ongeldige verklaren van de Safe Harbor niet gezocht dient te worden bij de bedrijven die in deze regeling participeren, maar bij de Amerikaanse overheid zelf. Daarmee wordt ook de houdbaarheid van bestaande alternatieven voor de Safe Harbor onzeker.

Een tweede belangrijk onderdeel van de uitspraak is dat nationale toezichthouders onderzoek mogen doen naar gegevensoverdracht. Dat was met betrekking tot de Safe Harbor regeling niet mogelijk. Dit creëert een situatie waarin diverse nationale toezichthouders tot verschillende conclusies kunnen komen. Dit staat haaks op de ambitie voor een Digital Single Market die de Europese Commissie eerder dit jaar lanceerde.

Nederland ICT vindt dat de Europese Commissie snel duidelijkheid moet scheppen voor bedrijven die gebruik maken van de Safe Harbor regeling, zodat de overdracht van essentiële en routinematige gegevens gewaarborgd blijft. Deze oproep wordt op Europees niveau ook gedaan door Digital Europe (pdf), de Europese koepelorganisatie waar Nederland ICT bij aangesloten is.