20 juli 2015

Energieverbruik Nederlandse ICT-sector blijft stabiel

DUURZAAMHEID

Na de geringe stijging in 2012 (+1,0%) en 2013 (+0,6%) is er duidelijk sprake van een gelijkblijvende trend.

Ontkoppeling

De ICT-bedrijven hebben sinds de deelname aan het MJA3 convenant in totaal 3,5 PJ aan energie-besparende maatregelen gerapporteerd. Daarmee wordt het energieverbruik ontkoppeld van de sterke groei van data. Het dataverkeer en dataopslag groeit nog altijd met tientallen procenten per jaar door toenemend gebruik van online en cloud diensten. Onder andere in het project Greening the Cloud werkt een tiental ICT-bedrijven samen met Amsterdamse kennisinstellingen aan innovatieve toepassingen hiervoor.

Toestroom naar ICT-sector

Door de uitbesteding van ICT vindt een verschuiving plaats van ICT binnen bedrijven naar externe datacenters in de ICT-sector. Daarnaast blijkt dat de goede Nederlandse infrastructuur van telecom en internettoegang ook een gunstig vestigingsklimaat biedt voor datacenters van grote buitenlandse ICT-bedrijven, zoals Google en Microsoft. In het periodiek trendonderzoek ICT & Energie, dat momenteel door CE Delft in opdracht van het ministerie van EZ wordt uitgevoerd, zal nader op deze ontwikkelingen en de gevolgen voor het energieverbruik van de ICT-sector in Nederland worden ingegaan.

Duurzame energie

Vergeleken met andere sectoren bestaat het energieverbruik van ICT voornamelijk uit elektriciteit (98%) en slechts voor een gering aandeel uit andere brandstoffen zoals gas en diesel. Het grootste gedeelte van de elektriciteit binnen de MJA3 is ingekocht als groene stroom (71%). Nederland ICT heeft RVO.nl gevraagd in de monitoring van volgend jaar een nadere analyse te doen van het type groene stoom dat door de ICT-bedrijven wordt ingekocht en daar in het ICT-sectorrapport 2015 over te rapporteren.

Impact in de keten

Naast de aansprekende resultaten voor het eigen energieverbruik, draagt de ICT-sector met innovatieve oplossingen nog een veelvoud bij aan energiebesparing in andere sectoren. Binnen de MJA3 kunnen bedrijven voorbeelden van deze maatregelen in de keten rapporteren. De besparing van deze ketenmaatregelen bedroeg in 2014 al 1.3 PJ, tien keer het volume dat het energieverbruik in de sector zelf in 2014 toenam.

In het #SMARTer2030 rapport, dat vorige maand door het Global e-sustainability Initiatieve is gepresenteerd, blijkt hoe groot de positieve impact van ICT op energiebesparing in andere sectoren is. ICT kan mondiaal 20% bijdragen aan de reductie van CO2-emissies in 2030 en daarmee de CO2-uitstoot stabiliseren op het niveau van 2015. RVO.nl en Nederland ICT zijn met Ecofys een nieuw project gestart om de positieve impact van ICT-oplossingen in Nederland te kwantificeren.