20 augustus 2015

Energie audit verplichting (EED) voor grote bedrijven geimplementeerd

DUURZAAMHEID

Volgens de Europese MKB-criteria geldt de regeling alleen voor bedrijven met meer dat 250 medewerkers of meer dan 50 miljoen omzet. Bedrijven die deelnemen aan het MJA3-convenant zijn ook vrijgesteld van de energie-audit-verplichting vanwege hun Energie Efficiency Plan (EEP). Het template voor het EEP voor de komende periode 2017-2020 wordt in lijn gebracht met de nieuwe eisen vanuit de EED. Bedrijven die nog niet aan de MJA3 deelnemen, maar voor 5 december toetreden tot het convenant kunnen op die manier ook aan de audit-verplichting voldoen.

De Tijdelijke Regeling implementatie artikelen 8 en 14 van de Energie Efficiency Regeling (EED) is op 15 juli gepubliceerd in de staatscourant. Op de website van RVO.nl wordt de regeling nader toegelicht in een FAQ document.