4 december 2013

EML_NL en Juriconnect toegevoegd aan ‘pas toe of leg uit’-lijst overheid

Juriconnect-standaarden

De Juriconnect-standaarden omvat drie standaarden (BWB, JCDR en ECLI) voor het uniek identificeren van wetgeving en jurisprudentie. De drie standaarden zijn gericht op de standaardisatie van unieke, eenvormige verwijzing naar de oorspronkelijke bron van centrale wet- en regelgeving, decentrale regelgeving en jurisprudentie. Dit maakt het voor juristen makkelijk om domeinoverstijgend te zoeken in officiële arresten en uitspraken die naar elkaar verwijzen. Ook kan beleidsinformatie gekoppeld worden aan wet- en regelgeving en jurisprudentie.

EML_NL standaard

De EML_NL standaard wordt gebruikt voor het uitwisselen van kandidaat- en uitslaggegevens bij verkiezingen die vallen onder de Nederlandse Kieswet. Verkiezingsuitkomsten kunnen hierdoor betrouwbaar en zorgvuldig worden uitgewisseld. Daarnaast is ook het delen van uitslaggegevens met media mogelijk.

‘Pas toe of leg uit’

Standaarden die op de pas toe of leg uit-lijst staan, moeten worden toegepast door overheden. Alleen bij zwaarwegende redenen en een verantwoording mag hiervan worden afgeweken.