4 september 2012

Eindrapport ICT~Marktspiegel ON2013 online beschikbaar

Marktwerking prima mogelijk

Aan de sessie deden tien marktpartijen mee die kennis en ervaring hebben op het gebied van netwerkdiensten. Zij gaven in een open dialoog antwoord op vragen die betrekking hadden op zowel de vorm als de inhoud van de casus. Uit hun antwoorden bleek dat marktwerking prima mogelijk is bij ON2013. De overheid moet hierbij rekening houden met de volgende zaken:

  • de overheid moet helder zijn over het doel dat men wil bereiken
  • de overheid moet de verschillende rollen in dit proces duidelijk scheiden
  • de overheid moet een duidelijk beeld hebben van de samenwerkingsvorm die men voor ogen heeft
  • de overheid moet in de contracten rekening houden met (grote) toe- of afnames wat betreft dataverkeer

Het eindrapport van de ICT~Marktspiegel ON2013 is inmiddels aangeboden aan de opdrachtgever en alle deelnemers. Tevens stelt ICT~Office het eindrapport online beschikbaar.

Download hier het eindrapport ON2013