2 juli 2012

Eindrapport ICT~Haalbaarheidstoets Verwervingsstrategie Pardex online

ICT MARKTTOETS, DIGITALE OVERHEID

Aanbevelingen op het gebied van intellectueel eigendom, architectuur en infrastructuur

Doel van de haalbaarheidstoets was het aanscherpen van de verwervingsstrategie en het gezamenlijk inventariseren van de risico’s en ‘witte vlekken’. Tijdens de workshop hebben de marktpartijen in een open, constructieve sfeer geprobeerd een antwoord te vinden op vijf vragen van het ministerie van BZK. Aan de hand hiervan heeft de markt in het eindrapport een aantal aanbevelingen gedaan op het gebied van intellectueel eigendom, architectuur en infrastructuur, verkaveling en de relatie met en tussen de verschillende betrokken partijen. Uitkomst hiervan was dat de markt een goed lopend verwervingsproces in grote lijnen zeker haalbaar acht.

Eindrapport beschikbaar

Het eindrapport is medio juni aangeboden aan de opdrachtgever en kunt u onderaan dit bericht downloaden.

Eindrapport ICT~Haalbaarheidstoets ‘Verwervingsstrategie PARDEX’