11 oktober 2012

Eindrapport ICT~Haalbaarheidstoets Logius Expertplatform nu online

DIGITALE OVERHEID

Aanleiding voor uitvoeren ICT~Haalbaarheidtoets

Met Standard Business Reporting (SBR), XBRL en DigiInkoop kunnen ondernemers gegevens uit hun administratie eenvoudig (her)gebruiken. Ook banken werken steeds meer met deze standaard, bijvoorbeeld voor kredietrapportages. Hierdoor kan een bedrijf dezelfde financiële informatie gebruiken voor het contact met de bank, de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en het CBS. Het voordeel voor zowel vragende als leverende partijen (ondernemers, accountants, administratiekantoren) is dat de rapportages sneller kunnen worden samengesteld en verwerkt.

De opdracht van Logius kent vier aandachtsgebieden, namelijk:

  • het SBR-afsprakenstelsel
  • de SBR-keteninformatiediensten
  • SBR-verbreding naar andere publieke partijen
  • DigiInkoop en e-Factureren

Eindrapport online beschikbaar

Om de dienstverlening op deze gebieden straks zo optimaal mogelijk te kunnen aanbieden, heeft Logius aan ICT~Office de opdracht gegeven om een ICT~Haalbaarheidstoets uit te voeren. Hierbij gingen Logius en de aanwezige marktpartijen in een precompetitieve setting met elkaar in gesprek over oplossingsrichtingen en risico’s. Uiteindelijk kreeg Logius een marktbreed advies over de haalbaarheid van hun ICT-project.

Het eindrapport met het advies is inmiddels definitief en namens de markt aangeboden aan opdrachtgever Logius. Via onderstaande link kunt u het eindrappport downloaden.

 

Naar aanleiding van het eindrapport heeft Logius enige overwegingen geformuleerd. U kunt deze overwegingen hieronder downloaden.