18 juli 2013

Eindrapport ICT Marktspiegel Nationaal Meldkamer Systeem beschikbaar

Twintig bedrijven

Meer dan 50 bedrijven hebben zich aangemeld voor deelname aan de ICT Marktspiegel. Uiteindelijk zijn twintig marktpartijen uit verschillende marktsegmenten uitgenodigd om deel te nemen. Tijdens workshops en in plenaire sessies zijn deze twintig deelnemers de dialoog aangegaan over de vraagstelling.

Het eindrapport van de ICT Marktspiegel NMS is inmiddels aangeboden aan de opdrachtgever en alle deelnemers. Download hier het eindrapport.