23 juli 2015

Eindrapport ICT Haalbaarheidstoets Doorontwikkeling IT Defensie beschikbaar

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

Nederland ICT heeft in samenwerking met NIDV twee workshops georganiseerd. In deze workshops hebben 46 marktpartijen hun inbreng geleverd op een drietal hoofdvragen op het gebied van het samenwerkingsmodel, de regierol en afspraken/contracten, om de haalbaarheid van de voornemens van Defensie te toetsen.

Het complete rapport met de uitkomsten van de ICT Haalbaarheidstoets Doorontwikkeling IT Defensie kunt u hier vinden.