10 juni 2015

Column Lotte de Bruijn: ‘Eindexamenvak’

ONDERWIJS

Gelukkig is het aantal computertalen lang niet zo groot als het aantal gewone talen. Daarvan zijn er volgens Wikipedia meer dan 9.500 tegenover circa honderd computertalen. Daar staat tegenover dat die computertalen in een tijdsbestek van minder dan honderd jaar zijn ontstaan. Ongetwijfeld zal het aantal in de toekomst sterk worden uitgebreid, want de ontwikkelingen staan niet stil. Het grote aantal bestaande computertalen wordt door sceptici gebruikt als argument tegen programmeerlessen in het onderwijs. Want welke programmeertaal moetje kiezen? Tegen de tijd dat middelbare schoolleerlingen aan de slag gaan is de taal verouderd en levert het dus niets op.

Hier is sprake van een hardnekkig misverstand. Ik ben een groot voorstander van programmeren in het onderwijs. Te beginnen op de basisschool. Ik heb daar echt niet voor ogen dat we kinderen gaan opleiden tot programmeurs. Veel belangrijker is dat jongeren van jongs af aan op een andere manier leren denken en redeneren. En dat ze leren begrijpen hoe computers in hoofdlijnen werken. Daar zullen ze later heel veel plezier van hebben. Niet alleen als ze kiezen voor een toekomst in de ICT, maar ook als ze automonteur, verwarmingsinstallateur of boer worden. Want ICT gaat ook in die sectoren een steeds grotere rol spelen.

Daarom heeft Nederland ICT het CodePact ondertekend. Het CodePact is een initiatief van Neelie Kroes van Startup Delta. Het doel is om alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs als onderdeel van het curriculumprogrammeerlessen aan te bieden. Dat betekent wat mij betreft dus ook dat het een eindexamenvak wordt. Al veertien landen gingen ons voor, dus we lopen zeker niet voor de muziek uit. Hier is sprake van een ambitieus programma. Vandaar dat het bedrijfsleven wordt gevraagd om waar nodig een bijdrage te leveren. Het is nodig dat er geschikte software wordt ontwikkeld, dat er trainingen worden gegeven aan leerkrachten, dat er goed lesmateriaal komt en dat ook ouders meekrijgen waar hun kinderen op school mee bezig zijn.

Het CodePact is behalve door Nederland ICT ook getekend door circa vijftien andere partijen, waaronder een aantal leden van onze vereniging. Elk van die partijen belooft om met concrete acties zich in te zetten voor programmeren in de klas. Nederland ICT zal dit in ieder geval doen door actief te lobbyen bij politiek en overheid voor programmeren als verplicht vak. Ik zal niet nalaten om het belang ervan in gesprekken, interviews en columns aan de orde te stellen. En we roepen onze leden op om ook bij te dragen aan het CodePact. Zodoende kunnen we jongeren niet alleen iets leren over programmeren, maar ze ook enthousiast maken voor de sector.

Nu al is er een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor ICT’ers. Met ontwikkelingen op het gebied van internet of things, cloud, big data en security zal de vraag naar ICT’ers in de toekomst alleen maar toenemen. Niet alleen bij ICT-bedrijven, maar ook bij gebruikers van ICT, zoals banken, de overheid, webwinkels en bij al die andere bedrijven en organisaties waar ICT cruciaal is voor hun bedrijfsvoering. Het belang van het CodePact is dan ook veel groter dan jongeren leren anders te denken. Het gaat om de toekomst van ons land. De digitalisering van onze economie zal in een steeds hoger tempo zijn beslag krijgen. Dat biedt ongekende kansen en ik ben daar waanzinnig enthousiast over. Rekenen en taal blijven belangrijk en geef kinderen in ieder geval de kans om kennis te maken met de universele taal van de toekomst. Het computerdialect waarin dat gebeurt is wat mij betreft minder relevant.

Deze column verscheen in mei 2015 in ICT Update.