16 september 2013

Eigenrisicodragerschap Ziektewet moet voor 2 oktober worden aangevraagd

UWV verschaft informatie

Werkgevers hebben vanaf juni een lijst van UWV gekregen met ex-werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering hebben ontvangen. Werkgevers kunnen vervolgens binnen vier weken na ontvangst van deze stukken bij UWV aangeven dat zij over deze ex-werknemers meer informatie willen ontvangen. UWV zal deze verzoeken van werkgevers zo zorgvuldig en snel mogelijk afronden. Werkgevers kunnen belang hechten aan deze informatie bij de keuze voor eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet of publieke verzekering bij UWV.

Aanvraag moet vóór 2 oktober binnen zijn

Als werkgevers besluiten om vanaf 1 januari 2014 eigenrisicodrager te worden, dan moeten zij vóór 2 oktober 2013 hiervoor een aanvraag indienen bij de Belastingdienst. Ook werkgevers die voor die datum nog niet alle informatie van UWV binnen hebben, en die deze informatie willen meewegen bij hun beslissing, kunnen een aanvraag tot eigenrisicodragerschap bij de Belastingdienst indienen. De Belastingdienst zal dan tot uiterlijk 1 december met maatwerk de ruimte bieden om de aanvraag af te ronden na ontvangst van de aangevraagde informatie van het UWV.

Meer informatie over het aanvragen van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet staat op de website van de Belastingdienst.