26 oktober 2012

Eervolle vermelding voor MJA-programma ICT~Office tijdens WCIT 2012

MeerJarenAfspraak energie-efficiëntie

Nederland ICT trad in 2008 toe tot de MeerJarenAfspraak energie-efficiëntie (MJA3). ICT-bedrijven die meedoen aan de MJA, spannen zich in om hun energie-efficiëntie jaarlijks met 2% te verbeteren. In 2020 moet er een verbetering van 30% ten opzichte van 2005 gerealiseerd te zijn. MJA-deelnemers kunnen dit op twee manieren bereiken: verbetering van de eigen energie-efficiëntie en de ontwikkeling en inzet van innovatieve ICT-toepassingen in andere sectoren. Voor de ICT-bedrijven die deelnemen aan de MJA heeft Nederland ICT een regiefunctie. In dit kader is het Projectbureau MJA opgezet.

Greening of IT

Sinds 2008 heeft het MJA-programma van Nederland ICT z’n vruchten afgeworpen. De 35 deelnemende bedrijven noteerden in 2011 een jaarlijkse energiebesparing van 9,7 PetaJoule. Dit staat gelijk aan het elektriciteitsgebruik van 1,7 miljoen Nederlanders. De besparingen zijn met name gerealiseerd op het gebied van hergebruikte energie en de inrichting van het supply chain management. Andere middelen waarmee energie-efficiëntie werd behaald, zijn een efficiënter gebruik van datacenters, vergaderingen op afstand en papierloos factureren.

Greening by IT

In de Routekaart ICT 2030 (klik op link) heeft ICT~Office haar visie op ICT & Duurzaamheid  nader uitgewerkt. De Routekaart geeft concrete voorbeelden waarmee we in alle sectoren een hoop energie kunnen besparen, zoals cloud computing, virtualisatie, beter energiemanagement, Het Nieuwe Werken en het gebruik van smart grids. Tot 2030 kunnen we door te vergroenen met ICT een hoeveelheid energie besparen die gelijk staat aan het elektriciteitsverbruik van 4,5 miljoen huishoudens. In de Routekaart is een aantal acties omschreven waarmee de doelstellingen kunnen worden bereikt.

Meer weten?

Download hier de officiële inzending van ICT~Office voor de WITSA Sustainability Growth Award 2012