12 juni 2014

Eerste Kamer neemt Wet werk en zekerheid aan

REGELGEVING

Wijzigingen die betrekking hebben op het flexrecht, gaan pas op 1 januari 2015 in. De ingangsdata van de overige onderdelen blijven ongewijzigd.

Meer informatie over de Wet werk en zekerheid vindt u op de websites van AWVN en de Eerste Kamer.