16 februari 2017

Dringt digitalisering wel door tot Den Haag?

POLITIEK

De digitale transformatie raakt iedereen. Maar afgaande op de campagnes van politieke partijen is daar in Den Haag weinig van te merken. Ze hebben het over de AOW-leeftijd, maar negeren de robotisering van de arbeidsmarkt. Ze debatteren over afschaffen van het eigen risico, maar lijken blind voor de mogelijkheden van eHealth. En dat is ontzettend jammer.

We hebben bij Nederland ICT een analyse gemaakt van de verkiezingsprogramma’s van de grootste partijen. Hoeveel aandacht wordt hierin besteed aan de digitale economie? En wat is de visie op de kansen en bedreigingen van digitalisering? De resultaten van de analyse zijn wisselend. Er is, terecht, vooral aandacht voor privacy en security. Sommige partijen willen meer aandacht voor ICT in het onderwijs. Dat wordt hoog tijd als je het mij vraagt. Verder wordt er een aantal keer gerefereerd aan het topsectorenbeleid en meer investeringen in digitale innovatie. Ook niets mis mee natuurlijk.

Wat ik echter mis, is de verbinding met grotere thema’s. Hoe moeten we ons wegennet aanpassen op de komst van de zelfrijdende auto? Wanneer gaan we daarmee beginnen? Hoe gaat ICT ons helpen in de energietransitie? En welke aanpassingen in infrastructuur en regelgeving zijn nodig om dat mogelijk te maken? Je leest er nauwelijks iets over in de partijprogramma’s. En in de campagnes en debatten komt het al helemaal niet aan bod.

Regeren is vooruitzien, luidt het bekende gezegde. Ik denk dat het vooruitzien in Den Haag zich te veel beperkt tot de komende vier jaar. Ik zou willen dat onze politieke leiders elkaar aftroeven met hun ambitieuze visies voor Nederland in 2030. Nederland 100% duurzaam. Nul doden in het verkeer. Iedereen kan zijn leven lang thuis blijven wonen. Onze eigen moonshot goals! En waarom niet? Aan de technologie zal het niet liggen. Wat we nodig hebben, is een visie op de langere termijn. Wat moeten we nú doen om straks voorop te lopen?

Ik ben ervan overtuigd dat digitalisering onze economie en maatschappij fantastische kansen biedt. Maar die kansen moeten we wel benoemen en benutten. Doen we niets, dan missen we de boot. Het loont om voorop te lopen, om de eerste te zijn om nieuwe technologie toe te passen. Experimenteren levert nieuwe ideeën op. Fouten leiden tot nieuwe inzichten. We behoren op dit moment internationaal tot de top van digitaliserende landen, maar de rest van de wereld zit ons op de hielen. Als we niets doen zitten we over vier jaar in de middenmoot.

Mijn hoop is nu gevestigd op het regeerakkoord. Een heldere paragraaf over de kansen van digitalisering zou een goede basis zijn voor de komende kabinetsperiode. Het nieuwe kabinet heeft de unieke kans om de lijnen voor de komende tien tot vijftien jaar uit te zetten. Hoe wordt Nederland de beste digitale economie van Europa? En hoe kunnen we optimaal profiteren van de mogelijkheden die digitalisering ons biedt? Ik denk graag met ze mee!