23 maart 2018

Digital Trust Centre maakt bedrijven weerbaarder tegen cybercrime

CYBERSECURITY

Hoe wapen je jouw bedrijf tegen de gevaren van cybercrime? Dat veel MKB’ers onvoldoende antwoord hebben op deze vraag constateerden wij al eerder. We deden daarom in 2016 een oproep aan het kabinet om meer aandacht te besteden aan de digitale weerbaarheid van het MKB. Ons plan voor een Digital Trust Centre (DTC) kreeg in 2017 groen licht en dit jaar start het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid met het programma. Het DTC streeft ernaar om bedrijven weerbaarder te maken tegen cyberdreigingen. Concreet uit dit zich in een digitaal platform en een subsidieregeling voor samenwerkende bedrijven.

Dienstverlening afgestemd op diverse doelgroep

Waar het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) zich als kenniscentrum richt op de vitale sectoren en overheid, zet het DTC zich in voor het MKB. In de dienstverlening is rekening gehouden met de diversiteit in de doelgroep, die loopt van ZZP-ers tot en met het grootbedrijf. Tussen de bedrijven bestaan namelijk grote verschillen in security volwassenheid. Ongeacht welke maatregelen bedrijven kunnen of willen nemen, kunnen zij terecht bij het DTC.

Advies over cybersecurity maatregelen

Op dit moment zijn er verschillende overheidswebsites die bedrijven informeren over cybersecuritymaatregelen. Het DTC gaat deze websites inventariseren en bundelen om te komen tot eenduidige informatie die past bij de kennis en behoefte van bedrijven. Ook is het op termijn mogelijk om op een forum met andere bedrijven in gesprek te gaan en vragen te stellen via een chatbot.

Aanjagen van samenwerkingen

Bedrijven worden gestimuleerd om in hun keten, regio of sector samen te werken op het gebied van cybersecurity. Voor bedrijven die hier interesse in hebben en die bereid zijn om hun kennis en resultaten te delen, is subsidie beschikbaar gemaakt. De subsidieregeling en bijbehorende criteria worden verder toegelicht in de Staatscourant van 21 maart 2018 (pdf).

Wil je meer weten over de mogelijkheden van deze regeling? Op 3 april is er een voorlichtingsbijeenkomst over de subsidieregeling, georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Informatie en inschrijven kan via de website van RVO.

Meer weten over het DTC? Lees dan de factsheet Digital Trust Centre (pdf).