14 november 2013

Digitaal aanbesteden in belang van bedrijven

De Tweede Kamer wil een onderzoek naar de kosten van het aanbestedingssysteem Tenderned. Nederland ICT is voorstander van een onderzoek naar de kosten, maar waarschuwt dat dit niet ten koste mag gaan van de mogelijkheid digitaal in te schrijven.

De functionaliteit die mogelijk maakt dat tenders volledig digitaal kunnen worden afgehandeld, voorziet duidelijk in een behoefte bij ondernemers en aanbestedende diensten in Nederland. Hiermee kunnen kosten worden bespaard en procedurele fouten worden voorkomen. De oproep vanuit de Kamer om de dienstverlening strikt te beperken tot wettelijke taken, brengt het risico mee dat wordt teruggegrepen op de traditionele, tijd- en geldkostende procedures. De digitale faciliteiten passen in de ambitie van het kabinet om de dienstverlening van de overheid ook volledig digitaal aan te bieden.