16 augustus 2018

Derde National Cyber Security Summer School van start

CYBERSECURITY, VERTROUWEN

In de week van 20 tot en met 24 augustus krijgt een groep van 80 studenten uit verschillende studierichtingen een stoomcursus cybersecurity tijdens NCS3 2018. De summer school wordt voor de derde keer georganiseerd, om bij te dragen aan het oplossen van het tekort aan cybersecurity-professionals.

Gedurende de week worden de studenten meegenomen door trends en ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity, waarbij zowel technische als niet-technische aspecten de revue passeren. Nederland ICT is als partner betrokken bij het evenement, omdat wij graag bijdragen aan de bekendheid over en scholing in cybersecurity.

Kennisoverdracht door diverse sprekers

In de NCS3 werken overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen om kennis over te dragen naar werknemers van de toekomst. Samen zorgen zij voor een druk weekprogramma waarin een diversiteit aan sprekers en begeleiders van active learning sessies actief zijn, zoals Siemens, AIVD, TU Delft en IBM. Dagelijks wordt er ingezoomd op een specifiek aspect van cybersecurity; achtereenvolgens is er aandacht voor Digital Security, Critical Infrastructure & Cyber Threats, Data & Privacy en Cyber Security Innovations.

Een waardevol netwerk opbouwen

Bijzonder aan de NCS3 is dat de studenten ook actief aan de slag gaan met hun cybersecurity-netwerk. Zij worden begeleid door een mentor uit de business en er is een netwerkdiner met bedrijven ingepland. Het diner wordt gehost door Nederland ICT-lid KPN en daarnaast zijn diverse andere leden aanwezig. De week wordt afgesloten met de Cyber Security Challenge, waarbij de studenten in groepen een advies mogen opstellen voor de CSR. Een professionele jury beoordeelt de adviezen, en de winnende groep mag het advies persoonlijk overbrengen aan de CSR.

Impact van NCS3 in beeld

Nederland ICT is actief betrokken bij de NCS3 2018 en om een volledig beeld te schetsen van de impact van deze week op studenten en bedrijfsleven, spreken we diverse aanwezigen. We houden we je via Linkedin en Twitter en via dit nieuwsbericht op de hoogte van updates.

Joost Farwerck, host netwerkdiner

Joost Farwerck spreekt tijdens het netwerkdiner

Joost Farwerck spreekt tijdens het netwerkdiner

Op dinsdagavond 21 augustus was er tijd voor een netwerkdiner, waar studenten en bedrijven elkaar ontmoeten. We spraken Joost Farwerck van KPN, host van het netwerkdiner: “We willen laten zien dat cybersecurity van essentieel belang is en dat daarin voor deze studenten een belangrijke rol weggelegd is.”

Allereerst: waarom zet je je in tijdens de summer school?

We zien het toenemend belang van goede securityspecialisten en het tekort dat er mogelijk ontstaat. Om samen als land goed voorbereid te zijn op de toekomst, willen we jong talent enthousiast maken voor een carrière in cybersecurity. We willen laten zien dat cybersecurity van essentieel belang is en dat er voor hen daarin een belangrijke rol weggelegd is. En het is natuurlijk mooi als ze uiteindelijk onze teams komen versterken, maar ook elders kunnen zij hun bijdrage leveren aan het gezamenlijke doel: de digitale veiligheid van Nederland vergroten.

Je bent deze week host van het netwerkdiner. Wat doe je in het dagelijks leven?

Sinds april 2013 maak ik deel uit van de Raad van Bestuur van KPN, eerst als Managing Director Nederland en sinds oktober 2014 als Chief Operations Officer (COO). Als COO heb ik een schitterende uitdaging: onze marktpositie versterken, de kwaliteit van onze dienstverlening aantoonbaar verbeteren en dé beste dienstverlener van Nederland worden.

Bij KPN zijn wij ons er als geen ander van bewust dat digitale technologie altijd bedreigingen met zich meebrengt. Het is als een wapenwedloop die alsmaar door gaat. Zo vinden er in Nederland inmiddels dagelijks zo’n 120 duizend online aanvallen plaats. Daarom werken wij 24/7 aan de veiligheid en continuïteit van onze infrastructuur en diensten.

Welke rollen vervul je naast je werk?

Ik heb de eer om onderdeel uit te maken van het bestuur van Nederland ICT en om Nederland ICT te vertegenwoordigen in de Cyber Security Raad.

Studenten NCS3: Marléne Derksen en Rosa Kascha

Studenten aan het woord over de summer school

Studenten Marléne en Rosa

Deze week krijgt een groep studenten een stoomcursus cybersecurity tijdens NCS3 2018. We spraken Marléne en Rosa tijdens het netwerkdiner over hun deelname aan de summer school: “Ook met een niet-technische achtergrond, kunnen we de informatie goed volgen en toepassen!”

Marléne Derksen (bachelor criminologie en bachelor bestuurskunde) en Rosa Kascha (hbo-bachelor security management) zijn enthousiast over de summer school. Beide dames nemen deel om veel extra kennis op te doen. Rosa heeft tijdens haar studie diverse vakken gevolgd over security in de vitale sectoren, waar ook aandacht was voor de rol van ICT.  Ze wilde zich dan ook graag verder ontwikkelen in dit vakgebied. Marléne wilde graag eens verder kennis maken met cybersecurity in de combinatie met haar twee bachelors.

Wat zijn jullie ervaringen met de summer school tot nu toe?

“We zijn allebei erg enthousiast over de summer school. We kwamen om meer kennis op te doen, en dat lukt goed: we mogen luisteren naar veel goede sprekers. De spreker van het ministerie van Defensie [Jelle van Haaster – War fighting in the 21st Century] viel bij ons allebei goed in de smaak. Hierdoor kwam het onderwerp cybersecurity een stuk dichterbij. De spreker bracht alle lagen van security duidelijk in beeld – en het was een mooie presentatie.”

“Ook de presentatie van de TU Delft [Sicco Verweer – Data Handling, red.] heeft een positieve indruk achtergelaten. Ook met een niet-technische achtergrond, was deze lezing goed te volgen. We houden namelijk zeker de optie open om na de summer school de ICT-richting op te gaan.”

Wat zijn jullie verwachtingen voor de rest van de summer school?

“Het is nu dinsdag, en we hebben al veel interessants gehoord en geleerd. We kijken enorm uit naar de rest van de week. We hebben vooral zin in vrijdag, als we ons beleidsadvies voor de CSR aan elkaar en aan een jury mogen presenteren. We zitten samen in een groep die de security-aspecten rondom artificial intelligence in de voedsel- en landbouwsector in kaart brengt. Het is erg interessant om daar mee aan de slag te zijn. We zijn ook zeker benieuwd naar de oplossingen voor de challenge van de andere studenten.”

“Maar ook op woensdag en donderdag zijn nog genoeg interessante sprekers en bezoeken gepland, bijvoorbeeld een bezoek aan Schiphol. Wat gebeurt er als de bagagebanden opeens stoppen? En welk effect heeft dit op andere security-processen? Daarnaast heeft Rosa in haar studie al eens een active learning sessie van Crisisplan gevolgd, maar nog niet vanuit het ICT-perspectief. We zijn erg benieuwd wat deze sessie aan extra inzichten gaat brengen.”

Martijn Arts, mentor NCS3

Martijn Arts (tweede van rechts)

Martijn Arts (tweede van rechts met studenten uit zijn mentorgroep)

We spraken Martijn Arts van SYSQA, deze week actief als mentor van de studenten: “Ik ben ervan overtuigd dat jonge talenten ons verrassen en uitdagen om te excelleren.”

Allereerst: wat vind je van NCS3 tot nu toe?

Tijdens de eerste ontmoeting met de studenten is niet één bijzonder verhaal mij bijgebleven, maar juist het geheel aan verhalen, de verschillende studies en achtergronden, de motivatie en de ideeën. Het is gaaf om te zien hoe zo’n gemotiveerde groep aan de slag gaat om een beleidsadvies ten aanzien van cybersecurity op te stellen voor een van de kritische sectoren in Nederland. Ik ben er van overtuigd dat jonge talenten ons verrassen en uitdagen om te excelleren. En die uitdaging neem ik na deze week graag mee naar huis, werk en Nederland ICT!

Deze week ben je actief als mentor. Wat doe je in het dagelijks leven?

Na de Hogere Hotelschool en enkele banen in de marketing, heb ik bij SYSQA de stap naar Quality Assurance in IT gezet en ben ik vrijwel direct in aanraking gekomen met cybersecurity. Naast het uitvoeren van mooie opdrachten op dat vlak, houd ik me als Expertise Leader cybersecurity ook bezig met het verbeteren en uitbreiden van onze dienstverlening. Bij mijn huidige opdrachtgever Rijkswaterstaat ben ik testmanager cybersecurity en in die rol draag ik bij aan de beveiliging van de infrastructuur van Nederland.

Welke rollen vervul je naast je werk? 

Ik ben actief als bestuurslid bij het YIP-platform van Nederland ICT. Onder het motto serious fun organiseren wij evenementen voor jonge ICT-professionals van de aangesloten bedrijven, met het doel kennis te maken en kennis te delen. Vanuit YIP ben ik doorgestroomd naar de Commissie Privacy en de Adviesgroep Cybersecurity van Nederland ICT. In al deze rollen krijg ik er energie van om starters en young professionals de kans te geven zich heel snel te ontwikkelen tot professionals die aantoonbare, verrassende meerwaarde leveren op het gebied van kwaliteit en veiligheid van IT. En dat is juist wat ik ook tijdens de National Cyber Security Summer School wil brengen.

 

Lotte de Bruijn, voorzitter jury Cyber Security Challenge

Lotte de Bruijn en de jury van de Cyber Security Challenge

Lotte de Bruijn en de jury van de Cyber Security Challenge

Afgelopen week kreeg een groep studenten een stoomcursus cybersecurity tijdens NCS3 2018. Tijdens deze week werkten de studenten in groepjes aan een beleidsadvies voor de Cyber Security Raad (CSR). Onze directeur Lotte de Bruijn was voorzitter van de jury: “We zijn ontzettend blij dat studenten hun tijd wilden investeren om te leren over cybersecurity.”

Wat vond je van inzendingen en presentaties?
“Allereerst wil ik meegeven dat we ontzettend blij zijn dat deze studenten hun tijd wilden investeren om te leren over cybersecurity. Ik hoop dat we hen hebben mogen inspireren en hebben geprikkeld om hier later iets mee te gaan doen. Ik ben met veel plezier voorzitter geweest van de jury tijdens de challenge. We waren als jury al positief verrast over de inzendingen, waar de papers van hoog niveau waren. Daarnaast beschikten de studenten over erg goede presentatieskills. Tijdens hun presentaties lieten ze blijken dat ze met veel plezier en enthousiasme aan de slag zijn gegaan. Positief was overigens ook dat de groep deelnemers gemengd was en dat ook de dames goed vertegenwoordigd waren.

De terechte winnaar van de Cyber Security Challenge, was de groep die de inzet van quantumcomputing in de industrie onder de loep had genomen. Ze hadden het cybersecurity-issue goed begrepen en uitgewerkt en daarbij ook alle relevante stakeholders goed in kaart gebracht. Ze deden tijdens hun presentatie een oproep: “Start today!”. En daar kan ik me alleen maar bij aansluiten, en aanvullen: ‘before the shit hits the fan’ 😉”

Waarom heb je je verbonden aan NCS3?
“Nederland ICT is om meerdere redenen voor het derde jaar partner van de NCS3. Allereerst omdat er een groot tekort aan cybersecurityspecialisten in Nederland is. We zetten ons dus graag in voor een project om de uitstroom van jong talent naar onze sector te stimuleren. Bovendien is cybersecurity een belangrijke voorwaarde voor vertrouwen in de digitale economie. Daarnaast brengen we onze leden graag in contact met de studenten. Zo hebben onze leden laagdrempelig kennis gemaakt tijdens het networking dinner, hebben diverse leden zich aan NCS3 verbonden als mentor en verzorgden andere leden een active learning session.”

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd