19 september 2017

Definitief groen licht voor Digital Trust Center

CYBERSECURITY

Met de publicatie van de miljoenennota is duidelijk geworden dat het kabinet gehoor geeft aan de oproep van Nederland ICT om meer aandacht te besteden aan cybersecurity voor het MKB. Het ministerie van Economische Zaken maakt in 2018 € 2,5 mln vrij voor het opzetten van een Digital Trust Center (DTC) om MKB-bedrijven in staat te stellen hun eigen cybersecurity te organiseren. In totaal heeft het kabinet € 26 mln beschikbaar gesteld voor het aanpakken van cyberspionage en -sabotage, de bestrijding van cybercrime en het opzetten van een DTC.

“Uiteindelijk verdient deze investering zichzelf snel weer terug, want de kosten van cybercrime lopen jaarlijks in de miljarden. Met een beter beveiligd MKB-bedrijfsleven zullen deze kosten aanzienlijk dalen”.

Nederland ICT is zeer te spreken over de extra inzet van middelen voor cybersecurity. Zeker gezien de demissionaire status van het kabinet is dit een opsteker en een krachtig signaal dat cybersecurity een prioriteit is. “Alleen door te blijven investeren in maatregelen, ook van het brede bedrijfsleven, die cybersecurity bevorderen, zorgen we ervoor dat het verdienvermogen van het Nederlandse bedrijfsleven ook in de toekomst is geborgd”, aldus Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT.

In juni 2016 vroeg Nederland ICT, in aanloop naar de verkiezingen, in haar manifest ‘Groei door digitalisering’ al aandacht voor de weerbaarheid van het MKB. Ruim 97% van het bedrijfsleven heeft nu geen toegang tot de kennis en kunde van het Nationaal Cyber Security Center, hét kenniscentrum op het gebied van cybersecurity voor de vitale sectoren en de Rijksoverheid. Nederland ICT zag dat als gemis en is blij met de steun voor dit idee. “Uiteindelijk verdient deze investering zichzelf snel weer terug, want de kosten van cybercrime lopen jaarlijks in de miljarden. Met een beter beveiligd MKB-bedrijfsleven zullen deze kosten aanzienlijk dalen”, aldus Lotte de Bruijn.

Nederland ICT hoopt dat het aangekondigde DTC ook van een nieuw kabinet de tijd en het budget krijgt om uit te groeien tot een organisatie die goede initiatieven op het gebied van cybersecurity aanjaagt en tevens op een toegankelijke wijze actuele, betrouwbare dreigingsinformatie met partners en bedrijven deelt én hen voorziet van concrete handelingsperspectieven.