3 maart 2015

Defensie presenteert plannen voor verbeteringen ICT

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

De bijeenkomst was georganiseerd in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Defensie en Veiligheid (NIDV) en Nederland ICT. Voor de leden van Nederland ICT is defensie een belangrijke markt, wat leidde tot een grote opkomst op de Van Ghentkazerne. De Waard deed een oproep aan het publiek: “Denk mee hoe we onze IT succesvol kunnen moderniseren.”

d150225hh0005

Stapsgewijs

De aanpassingen aan de huidige IT worden de komende jaren stapsgewijs ingevoerd. Na elke stap volgt de IT-Governance Board of de aanpassingen stroken met het grote geheel. Deze aanpak maakt bijsturen mogelijk. Met de stapsgewijze vernieuwingen moet Defensie het moderniseren van haar IT mogelijk maken. Zo zijn er nu 2.400 deels verouderde applicaties. Dat moet voor de beheersbaarheid flink worden teruggebracht. Maar het eerste aandachtspunt is het vernieuwen van de datacenters. Zo blijft de continuïteit van de IT gewaarborgd. Groot denken dus, en dat stapsgewijs realiseren.

Het eindrapport over de Defensie-IT uit 2014 legde veel tekortkomingen bloot. Inmiddels is er al veel veranderd. De Waard: “De defensietop ziet IT als een belangrijk wapensysteem. Zonder IT is er simpelweg geen militaire inzet. De focus op IT is dan ook echt anders. Met steeds onze financiële ruimte in het achterhoofd werken we vastberaden aan een toekomstgerichte IT.”

Dataopslag

Met de nieuwe dataopslag wil De Waard naar een meer virtuele omgeving waarin cloudoplossingen de standaard zijn. Naast het gebruik van kennis uit het bedrijfsleven, kijkt hij met zijn IT-team ook naar de leerpunten van andere EU-landen, die te maken kregen met soortgelijke uitdagingen. “Defensiemedewerkers gaan ook stapsgewijs de positieve ontwikkelingen in onze IT merken”, belooft De Waard. De eerste stap is komende weken. Dan toetst het bedrijfsleven de ideeën van Defensie voor de vernieuwing van de datacenters. Het volledig volgens de visie ‘Let’s make IT happen’ weer vooruitstrevend inrichten van de Defensie-IT duurt enkele jaren

Vervolgstappen

Nederland ICT en NIDV werken samen met het ministerie van Defensie aan de uitwerking van de visie door middel van het organiseren van een ICT Haalbaarheidstoets. Over de inhoud, datum, tijd en locatie zal binnenkort op de website van Nederland ICT meer informatie komen te staan.

Dit nieuwsbericht is een aangepaste versie van een bericht op de website van Defensie.