4 oktober 2014

De staat van telecom: telecomsector investeerde bijna 4 miljard euro in telecom- en internetinfrastructuur in 2013

TELECOM

Nederland is met zijn telecom- en internetinfrastructuur koploper in Europa. In 2013 investeerden telecombedrijven in Nederland voor 525 euro per huishouden in de uitbreiding en vernieuwing van de vaste en mobiele infrastructuur. Dat is in totaal bijna 4 miljard euro. Gemiddeld investeert de sector 2,6 miljard euro per jaar. Dit blijkt uit ‘De staat van telecom’ die branchevereniging Nederland ICT vandaag voor het eerste jaar publiceert. Voor deze publicatie verzamelde en aggregeerde onderzoeksbureau Dialogic data van bij Nederland ICT aangesloten, landelijk opererende telecombedrijven.

Digitaal zenuwstelsel bereikt de maatschappij tot in de haarvaten

De communicatie-infrastructuur vormt het digitale zenuwstelsel van Nederland, cruciaal voor de groei van onze economie. In Nederland is door telecombedrijven vele tienduizenden kilometers aan glasvezel aangelegd die samen met datacenters en internetknooppunten de digitale aorta vormen van onze economie en maatschappij.

Ieder huishouden in Nederland heeft toegang tot breedbandinternet, waarbij meer dan 91 procent van de huishoudens keuze heeft uit twee en 28 procent uit drie vaste netwerken. 96 procent van de huishoudens heeft toegang tot snel breedband (30Mb/s of meer) en meer dan 91 procent kan kiezen voor supersnel breedband van 100Mb/s of meer. Bedrijven in Nederland nemen gemiddeld 123Mb/s aan bandbreedte af.

Ook de mobiele infrastructuur van Nederland is van hoog niveau. Meer dan 99 procent van Nederland kan gebruikmaken van 3G-netwerken en minimaal één 4G-netwerk. Op 1 juli 2014 had 40 procent van Nederland al toegang tot drie 4G-netwerken en 61 procent tot twee 4G-netwerken.

Verder bedient de infrastructuur steeds meer nieuwe toepassingen. Zo zijn er naast mobiele telefoons, tablets en computers ongeveer 1,3 miljoen andere apparaten mobiel verbonden met de telecominfrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan navigatieapparatuur, auto’s en slimme energiemeters. Objecten zoals bruggen, sluizen en verkeersinstallaties worden ook steeds vaker via een vaste en mobiele aansluiting verbonden.

Hoge jaarlijkse investeringen door de telecomsector

Gemiddeld investeren telecombedrijven 2,6 miljard euro per jaar in vernieuwing en uitbreiding van vaste en mobiele infrastructuren. De Nederlandse telecomsector investeert per inwoner daarmee substantieel meer dan telecombedrijven in de ons omringende landen. Hierdoor is Nederland qua infrastructuur nog steeds koploper in Europa. In 2013 lagen deze investeringen hoger op bijna 4 miljard euro. Daarmee investeerde de sector vorig jaar per huishouden 525 euro in vernieuwing, onderhoud en meer capaciteit van de vaste en mobiele telecominfrastructuur.

Het gebruik van de telecom- en internetinfrastructuur neemt sterk toe

Consumenten hebben steeds vaker een abonnement met hogere bandbreedtes. 9 op de 10 huishoudens heeft een breedbandabonnement. Een derde van de abonnementen zat begin 2014 al op een snelheid tussen 30 en 100Mbit/s, 11 procent heeft meer dan 100Mbit/s.

Begin 2014 waren al 10,4 miljoen smartphones en 790.000 tablets en laptops verbonden via het mobiele netwerk, bijna 6 procent meer dan begin 2013. Daarnaast zijn nog ongeveer 9 miljoen overige mobiele telefoons verbonden.

Het gebruik van het mobiele netwerk neemt sterk toe, vooral voor mobiel dataverkeer. In vergelijking met begin 2013 was het mobiele dataverkeer een jaar later al met 61 procent gestegen. Per smartphone in Nederland werd in het eerste kwartaal van 2014 gemiddeld 12 MB per dag aan data verstuurd. Dit staat gelijk aan 116 foto’s die via Whatsapp worden gedeeld. Voorlopige cijfers van begin september 2014 wijzen op een stijging van nog eens 56 procent in een half jaar tijd.

De impact van telecom is groot in maatschappelijke domeinen, zoals de zorg

‘De staat van telecom’ laat zien hoe groot de impact is van telecom op maatschappelijke domeinen, zoals de zorg. Dit is onder andere belangrijk in verband met de vergrijzing van ons land. Het aantal 65-plussers zal stijgen van 2,9 miljoen nu naar 4,7 miljoen in 2040. Met 17 procent van de bevolking heeft deze groep een aandeel van 40 procent in de zorgkosten. Bij ongewijzigd beleid stijgt dit tot 60 procent in 2040.

Thuis zal steeds meer de nieuwe zorgomgeving voor ouderen worden. Dankzij internet in huis kan de kwaliteit van leven worden verhoogd en kunnen de kosten voor de zorg worden beperkt. ‘De staat van telecom’ illustreert hoe slim gebruik van communicatie de zorgketen kan verbeteren. Domotica, inzet van ICT die ouderen in huis ondersteunt, de ambulance die sneller door het verkeer gaat, en informatie die snel en veilig gedeeld kan worden, zorgen ervoor dat mensen beter geholpen worden.

Over De staat van telecom

In opdracht van Nederland ICT heeft onderzoeksbureau Dialogic gegevens verzameld van bij Nederland ICT aangesloten telecombedrijven over de infrastructuur en het gebruik en deze geaggregeerd. Deze zijn samengebracht op www.destaatvantelecom.nl. De resultaten geven voor de eerste keer gecombineerd inzicht in de toegang van consumenten en bedrijven tot de Nederlandse telecominfrastructuur, het gebruik van deze infrastructuur en de investeringen die hiermee gemoeid zijn. Voor het derde hoofdstuk van ‘De staat van telecom’ heeft Dialogic uitgezocht hoe telecom impact heeft op een maatschappelijk domein als de zorg.