29 december 2020

De 10 meest gelezen nieuwsberichten in 2020

Het is weer bijna het einde van het jaar. Een bijzonder jaar dat we niet snel zullen vergeten. Maar wat waren nu de nieuwsberichten die het meest zijn gelezen op onze website in dit jaar? We geven je een overzicht van de top 10.

10. De Avg uitgelegd deel 6: Privacy Impact Assessment

In aanloop naar de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg, mei 2018) schreven onze juristen een serie artikelen waarin we aandacht besteedden aan een groot aantal veranderingen waar bedrijven mee geconfronteerd gingen worden. Nu de datum van invoering van de Avg ver achter ons ligt, zien we dat onze artikelen over Avg-gerelateerde onderwerpen nog steeds veel gelezen worden. In deel 6 een uitleg over het Privacy Impact Assessment: een verplicht instrument om vooraf na te denken over de privacy-risico’s van een bepaalde gegevensverwerking en deze risico’s vervolgens te verkleinen door aanpassingen te doen. Lees hier het hele bericht.

9. Onderhandelingsresultaat ICK-cao 2020 bereikt

Ieder jaar voert de NLdigital Werkgeversvereniging onderhandelingen met de vakbonden CNV Vakmensen en De Unie over de cao voor de ICK-sector: de ICK-cao. Het bericht over het bereiken van een onderhandelingsresultaat voor de cao van 2020, met daarin de belangrijkste wijzigingen toegelicht, staat op nummer 9 van deze top 10. Lees hier het hele bericht. (Bericht over het onderhandelingsresultaat van 2021 volgt binnenkort).

8. Nederland ICT Voorwaarden krijgen update

Al tientallen jaren maken duizenden leveranciers in de digitale sector gebruik van onze algemene voorwaarden als kwalitatieve standaard in de markt. De vorige versie van de voorwaarden, de Nederland ICT Voorwaarden, werden in juni 2014 gepubliceerd. Tijd voor een update dus, waarin de inhoud van de voorwaarden werd beoordeeld door onze juristen in het licht van nieuwe wet- en regelgeving. Maar ze bekeken ook of er nieuwe trends zijn in de sector die invloed hebben op producten en diensten in onze achterban. De juristen deden dan ook een oproep in dit bericht om hierover mee te denken. Lees hier het hele bericht.

7. NLdigital lanceert nieuwe standaard algemene voorwaarden

De aankondiging van de nieuwe voorwaarden onder nummer acht schreven we in 2019. Eind maart van dit jaar was het zover: we lanceerden nieuwe voorwaarden; de NLdigital Voorwaarden. Een gekke periode, omdat voor veel bedrijven de aandacht natuurlijk uitging naar de effecten van het Coronavirus. Toch hebben we ervoor gekozen om de nieuwe voorwaarden toen te lanceren, omdat het juist nu belangrijk is dat bedrijven goede afspraken maken met klanten. Wil je weten wat de belangrijkste wijzigingen waren, waarom je als bedrijf algemene voorwaarden nodig hebt, of hoe je kunt overstappen? Lees dan hier het hele bericht.

6. Data Pro Code als eerste Avg-gedragscode goedgekeurd door AP

Al voor de introductie van de Avg in mei 2018 hielpen de juristen van NLdigital onze achterban zich voor te bereiden op de nieuwe wetgeving. Al snel bleek dat het nodig was om de Avg te verduidelijken en bedrijven concrete handvatten te geven om hun zaken goed te regelen. Zo ontstond de Data Pro Code, die in augustus van dit jaar als eerste is goedgekeurd door de AP. Daardoor kun je stellen dat het besluit tot goedkeuring een juridische status heeft. Als een bedrijf erbij aangesloten is, dan kun je het meenemen als element bij de selectie. Zo’n gedragscode helpt dus de sector en daarmee bovenal ook de gebruikers van ICT-producten en diensten. Lees hier het hele bericht.

5. Avg uitgelicht: de sub-verwerker. Hoe ga je hiermee om?

Onze juristen schrijven regelmatig artikelen over onderwerpen die te maken hebben met de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Dit zijn berichten die veel gelezen worden op onze website. In dit artikel gaven ze uitleg over het begrip sub-verwerker en hoe deze in verhouding staat tot de verwerker. Lees hier het hele bericht.

4. Doorbetaling onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie

Een bericht dat dateert uit 2018, maar nog steeds veelgelezen op onze website. In 2018 zijn er diverse rechtelijke uitspraken gedaan over de vraag welke loonbestanddelen medewerkers tijdens vakantie zouden moeten ontvangen. We brachten je op de hoogte van de ontwikkelingen en gingen in op de wijzigingen rondom vakantietoeslag. Lees hier het bericht uit 2018.

3. De Schrems-II zaak: wat is er gebeurd?

In juli heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak gedaan in de Schrems-II zaak, waarin Max Schrems opnieuw klaagde over doorgifte van zijn gegevens naar de VS. Als gevolg hiervan is o.a. het Privacy Shield per direct ongeldig verklaard. Deze uitspraak heeft een bom gelegd onder het internationale dataverkeer. Voor bedrijven die gegevens uitwisselen met een partij in de VS hebben we een stappenplan gemaakt, om toch Avg-proof te blijven. We blijven deze zaak volgen. Lees hier het hele bericht.

2. Liveblog – Corona en de digitale sector

Ook in onze sector zijn personen en bedrijven flink geraakt door de Coronacrisis. We startten in maart dit jaar een liveblog waarin we updates postten over de impact van het Coronavirus op de digitale sector. We deelden initiatieven vanuit de sector die hielpen om met de crisis om te gaan en antwoordden op veelgestelde vragen van bedrijven. Dat dit gewaardeerd werd blijkt wel uit de positie van het liveblog in deze lijst. Het liveblog is inmiddels gesloten, maar we blijven uiteraard de impact van Corona op onze sector volgen. Bekijk hier het liveblog.

1. De Avg uitgelegd deel 3: privacy by design en privacy by default

De overduidelijke nummer 1 van deze top 10 is voor een bericht dat al jaren veel wordt gelezen en ook uit de Avg uitgelegd serie komt. In aanloop naar de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) van mei 2018 schreven onze juristen een serie artikelen. Hierin besteedden ze aandacht aan een groot aantal veranderingen waar bedrijven mee geconfronteerd gingen worden. In dit bericht uitleg van de begrippen privacy by design en privacy by default, die vaak in één adem worden genoemd, maar verschillende betekenissen hebben. Lees het hele bericht en de uitleg hier.

Op de hoogte blijven?

NLdigital wil jou voorzien van de meest relevante informatie. Daarom kun je zelf aangeven waarover wij je op de hoogte mogen houden. Ontvang je het liefst praktische tips van onze juristen, of juist politieke updates?

Geef je voorkeuren door en wij brengen je op de hoogte!