3 oktober 2016

Cyberskills als voorwaarde voor cybersecurity: Alert Online 2016

CYBERSECURITY

Vandaag is de jaarlijkse bewustwordingscampagne Alert Online van start gegaan, een gezamenlijk initiatief van overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Doel van deze campagne is aandacht te vragen voor cybersecurity om zo meer bewustwording rondom cybersecurity te creëren en het nemen van maatregelen te stimuleren. Nederland ICT is hier als partner bij betrokken omdat cybersecurity van groot belang is voor het vertrouwen in ICT en digitalisering in Nederland.

Het thema van deze editie is: Cyber Skills – weten, kunnen en doen. Bewustwording alleen is niet voldoende. Cybersecurity valt of staat met de kennis en kunde van de gebruiker. In deze flyer wordt een aantal tips voor bedrijven gegeven om alert online te zijn. Verder kunnen mensen via de campagne-website testen hoe alert ze zelf online zijn.

Tijdens de tiendaagse campagne Alert Online organiseren deelnemende partners activiteiten gericht op hun eigen doelgroep. Zo organiseert Nederland ICT samen met Platform Internetstandaarden en ECP een informatiebijeenkomst over veilige internetstandaarden.

Kijk voor meer informatie over deze campagne op de website van Alert Online.