31 juli 2018

CSR: Noodfinanciering nodig om numeri fixi te voorkomen

ONDERWIJS

De aangekondigde numeri fixi op studies kunstmatige intelligentie moeten worden opgeheven. De Cyber Security Raad luidt de noodklok en adviseert het ministerie van Onderwijs snel te komen met noodfinanciering voor deze studies. Door een capaciteitsgebrek kunnen universiteiten de massale toename van het aantal inschrijvingen op KI-studies niet aan, waardoor numeri fixi onvermijdelijk zijn. Een zorgelijke situatie, omdat het tekort aan opgeleide jongeren in deze richtingen al groot is.

De vraag naar goed opgeleid personeel is door de sterke groei van de digitale economie al groot en zal in de toekomst alleen maar verder toenemen. Ineke Dezentjé Hamming-Bleumink, woordvoerder van de CSR, onderstreept daarom de noodzaak om de numeri fixi op te heffen: “De studentenstop druist in tegen de maatregelen die nodig zijn om de ambities uit de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en de Nederlandse Cybersecurity Agenda waar te kunnen maken.” De CSR stuurde afgelopen vrijdag 27 juli een brief naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met daarin een advies om de opheffing voor elkaar te krijgen.

In het drieledige advies dat de CSR gaf, werd aangestuurd op een samenwerking tussen bedrijfsleven en universiteiten. Nederland ICT is lid van CSR en sluit zich aan bij de adviezen van de CSR. We zijn reeds gesprek met universiteiten om een samenwerking te bewerkstelligen.

Financier de capaciteitsgroei

Om onze digitale voorloperspositie te behouden én om digitaal veilig te blijven, is het cruciaal dat we beschikken over zowel voldoende kennis als gekwalificeerd personeel om die kennis over te dragen. Dat is alleen mogelijk als er voldoende wordt geïnvesteerd in het onderwijs van nu, om daarmee de banen van de toekomst in te kunnen vullen. Het voornaamste advies van de CSR is daarom om op zeer korte termijn noodfinanciering beschikbaar te stellen aan universiteiten, zodat zij de capaciteit kunnen vergroten en studenten per september 2019 terecht kunnen op de KI- en aanverwante studies. Daarnaast adviseert de CSR om universiteiten actief te ondersteunen bij het snel vinden van gekwalificeerd personeel én de nodige middelen om de financiering om te zetten naar capaciteitsgroei. Hiervoor kan een multidisciplinair team worden geformeerd.

Betere balans tussen vraag en aanbod

De vraag naar personeel op de arbeidsmarkt is continu in beweging en we hebben slechts een vaag beeld bij de beroepen van morgen. Het aanbod vanuit de opleidingswereld sluit daar niet altijd bij aan, zoals momenteel bij de ki-studies blijkt. Daarom adviseert de CSR om beter zicht te bewerkstelligen op zowel de veranderende vraag op arbeidsmarkt als de veranderende studievoorkeuren, zodat een betere balans kan worden gecreëerd.