5 juli 2017

CSR: informatievoorziening cybersecurity voor bedrijfsleven moet beter

CYBERSECURITY

Er is een ernstig tekort aan informatie over cybersecurity bij het bedrijfsleven in Nederland. Dat constateert de Cyber Security Raad (CSR) in een advies dat vandaag (5/7) uitkomt. Op dit moment is er alleen tussen de overheid en vitale sectoren sprake van structurele uitwisseling van informatie. De CSR adviseert de overheid een landelijk dekkend stelsel voor informatievoorziening in te richten. De snelle komst van een Digital Trust Centre is daarbij van belang.

Ron de Mos, portefeuillehouder cybersecurity bij Nederland ICT en lid van de CSR, lichtte het advies vanochtend toe op BNR. Hij ziet dat het veel te lang duurt voor sommige bedrijven geïnformeerd worden over een dreiging.

Nieuwe aanpak cybersecurity

De gedigitaliseerde samenleving vraagt om een andere benadering van veiligheid. Niet top-down en afgebakend, maar meer een netwerkmodel waarin publieke en private partijen samenwerken. De veiligheid in Nederland is bovendien niet los te zien van het internationale speelveld. Het is vaak niet duidelijk of een dreiging van criminelen of statelijke actoren komt. Conflicten tussen landen kunnen directe gevolgen hebben voor bedrijven in Nederland. Uitwisseling van dreigingsinformatie is daarom cruciaal.

Schakelpunten

Het advies van de CSR (pdf) is onder andere gericht aan de minister van Economische Zaken, de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en voorzitters van brancheorganisaties. Zij zouden samen moeten werken in een landelijk stelsel voor informatie-uitwisseling. Via zogenaamde ‘schakelpunten’ zou informatie op een eenvoudige en toegankelijke manier verspreidt kunnen worden onder relevante doelgroepen.

Financiële stimulans

De CSR pleit verder voor een financiële stimulans voor met name het mkb om meer aandacht aan hun digitale veiligheid te besteden. Bijvoorbeeld in de vorm van subsidies of fiscale maatregelen die het aantrekkelijker maken om te investeren in cybersecurity. Daarnaast adviseert de CSR de overheid brancheorganisaties financieel te stimuleren, zodat ze hun functie als informatiebron voor bedrijven kunnen vervullen.

Nederland ICT sluit zich aan bij de adviezen van de CSR. We hopen dat de regering snel werk maakt van het oprichten van een Digital Trust Centre. De combinatie van betere informatievoorziening, goede samenwerking tussen partijen en preventieve (technische) maatregelen zou de cybersecurity in Nederland aanzienlijk moeten verbeteren.