22 april 2020

Corona-update na persconferentie 21 april

Gisteravond (21 april) kondigde het Kabinet aan de eerste voorzichtige stappen te willen zetten naar een anderhalvemetersamenleving. Er was positief nieuws voor veel medewerkers in de ICT-branche die werk en de zorg voor kinderen nu moeten combineren, nu de kinderopvang en scholen vanaf 11 mei weer voorzichtig open gaan.

Tegelijkertijd gaf premier Rutte aan dat: “we aan het prille begin van de weg terug staan”. De meeste maatregelen worden tot 20 mei verlengd en de beroepsbevolking is gevraagd om nog zo veel als mogelijk thuis te werken. Al met al werd duidelijk dat het nog lang zal duren voor de samenleving en daarmee ook economie weer terug kunnen keren naar normaal.

Dat betekent dat we ons voor moeten bereiden op een zeer geleidelijk afbouw van de maatregelen op weg naar een “nieuw normaal”. NLdigital denkt hierover graag met jullie mee. Op dit moment werken we samen met andere branches aan de volgende zaken:

1. Openstelling van kantoren

Vooralsnog is het dwingende advies van het Kabinet om zoveel als mogelijk thuis te werken maar wel alvast na te denken hoe kantoren op termijn weer open kunnen. Omdat het niet effectief en bovendien onwenselijk is als bedrijven en sectoren daarbij allemaal een andere aanpak kiezen, werken branches samen met VNO-NCW en MKB-Nederland hard aan een gezamenlijk protocol. Zodra hier meer over bekend is zullen we dit zo snel mogelijk delen zodat jullie hier zelf rekening mee kunnen houden en tijdig eigen maatregelen kunnen treffen.

2. Werken in de buitenruimte of in gebouwen

Onderhoud aan de systemen en netwerken, aanleg van nieuwe infrastructuur bij zowel bedrijven als particulieren: dit alles gaat bij voorkeur gewoon door. Zeker nu de samenleving zo afhankelijk is van de digitale sector. NLdigital heeft overleg gehad met branches als Bouwend Nederland en Techniek Nederland en besloten het door hun opgestelde protocol ‘Samen Veilig doorwerken’ te onderschrijven. Dit protocol is in goed overleg met de Ministeries van BZK en JenV en de veiligheidsregio’s opgesteld en geeft bedrijven en medewerkers praktische handvatten om die werkzaamheden die buitenshuis moeten worden uitgevoerd op een veilige manier te doen. NLdigital werkt het protocol en een set aan veelgestelde vragen uit tot een sectorspecifiek advies en zal deze informatie delen op de website.

3. NOW-regeling

Al snel kwam het kabinet met de NOW-regeling om de zwaarst getroffen bedrijven snel te helpen. Deze regeling is zeer generiek van aard en van tijdelijke duur. Juist omdat de NOW-regeling als doel had zo veel mogelijk bedrijven op een snelle en relatief eenvoudige manier te helpen sluit deze in de praktijk niet altijd goed businessmodellen van de digitale sector. In mei wordt de NOW-regeling geëvalueerd. NLdigital brengt daarbij graag de zorgen van de ICT-sector onder aandacht. Loop je zelf tegen knelpunten aan of heb je vragen of zorgen over deze regeling dan horen we het graag via info@nldigital.nl. Alleen samen met jullie kunnen we proberen de regelingen beter aan te laten sluiten op de specifieke behoeften van de digitale sector.