7 november 2017

Column Lotte de Bruijn: ‘Oesteren’

We hebben het bij Nederland ICT vaak over de digitale economie. Onze ambitie is om van Nederland de meest geavanceerde digitale economie van Europa te maken. Maar wat is de digitale economie eigenlijk? Ik merk dat de definities nogal uiteenlopen. Voor sommigen is de digitale economie gelijk aan online verkoop. Voor anderen is het vooral onze internetinfrastructuur. Voor mij is het de optelsom van de toegevoegde waarde die miljoenen mensen dagelijks leveren dankzij digitale technologie.

Dat kan hardware zijn die efficiënt werken op afstand mogelijk maakt. Of slimme sensoren die zorgen dat de vuilniswagens alleen langskomen als de bakken vol zijn. Het kan software zijn dat bedrijfsprocessen stroomlijnt. Of een boer die met data-analyse de gezondheid van zijn koeien bewaakt. In de digitale economie zijn we continu bezig om Nederland slimmer, sneller, goedkoper, veiliger en duurzamer te maken. Dat gebeurt grotendeels achter de schermen. In officiële CBS-cijfers zal je het niet terugvinden. En voor de gemiddelde Nederlander is de toegevoegde waarde van ICT vooral wat er op het scherm van zijn smartphone verschijnt.

Onlangs werden op het iBestuur Symposium prijzen uitgereikt aan overheidsorganisaties die uitblinken in goed opdrachtgeverschap. Een goed initiatief, want de digitale overheid mag wel eens wat positieve aandacht krijgen. We zijn op een punt beland waar zodra de woorden ‘ICT’ en ‘overheid’ vallen, er altijd wel een lolbroek meteen roept dat “dat alleen maar mis kan gaan”.
Onterecht, vind ik. Er gaat natuurlijk ook veel goed. De awards zijn gebaseerd op gesprekken met ICT-leveranciers aan de overheid. Nederland ICT heeft hier een bemiddelende rol in gespeeld. Het heeft een rapport opgeleverd vol interessante aanbevelingen, best practices en verbeterpunten op het gebied van opdrachtgeverschap. Laat het een aanleiding zijn om de samenwerking tussen overheid en ICT-leveranciers verder te verbeteren.

De digitale overheid is namelijk een belangrijk onderdeel van de digitale economie. Duizenden mensen binnen de overheid zijn voor hun werk afhankelijk van ICT. Ze zorgen dat onze rivieren niet overstromen, dat onze wegen toegankelijk zijn, dat we gezond blijven en de financiële ondersteuning ontvangen waar we recht op hebben.

Wat de digitale overheid extra bijzonder maakt, is dat je als inwoner van Nederland per definitie klant bent. Het wordt met jouw geld betaald en als je ontevreden bent, kun je niet overstappen naar een concurrent. En dan heb ik het nog niet eens over de bestuurlijke complexiteit en de politieke ‘zijwind’, zoals dat zo mooi wordt genoemd. Al met al een behoorlijke uitdaging.

Een van de conclusies uit het rapport over goed opdrachtgeverschap is dat ambtenaren soms nog te veel ‘oesteren’. Een mooi woord. Het betekent dat ze zich terugtrekken in hun schulp, in plaats van de blik naar buiten te richten. Dat is jammer, want de digitale economie draait om samenwerken en het delen van informatie. Dat levert uiteindelijk de mooiste resultaten op.

Een van de aanbevelingen uit het rapport is meer transparantie over de doelen en toekomstplannen van de overheid. Wat mij betreft een belangrijk ingrediënt voor succesvolle samenwerking. Uiteindelijk hebben zowel de overheid, als de ICT-sector een gezamenlijk doel, het leveren van toegevoegde waarde voor alle Nederlanders met behulp van digitale technologie.

Deze column verscheen in oktober in ChannelConnect.