29 oktober 2015

2032

ONDERWIJS

Zeventien jaar geleden deed Compaq een grote overname en presenteerde Apple de eerste iMac. Het lijkt een eeuwigheid geleden. We konden niet bevroeden dat vandaag de dag jong en oud een smartphone heeft en kleine kinderen met tabiets in de weer zijn. Welke bagage moeten jongeren straks hebben als ze klaar zijn met hun opleiding? Dat is echt een heel moeilijke vraag. Om die reden heeft staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, het Platform 0nderwijs2032 in het leven geroepen. Het is een gemêleerd gezelschap met daarin mensen uit de onderwijspraktijk en een aantal deskundigen.

Recent presenteerde het Platform het eerste voorstel voor hun advies. Het is zoals het hier staat. Dit voorstel wordt in de komende periode besproken met het onderwijsveld en iedereen mag er het zijne van zeggen. Een ding weet je dan zeker. Als het over onderwijs gaat, zal er geen gebrek zijn aan reacties.

Het Platform is niet over een nacht ijs gegaan en organiseerde een heuse dialoog. Meer dan 9.000 mensen namen deel aan 150 bijeenkomsten. Er zijn ruim 13.000 online bijdragen geleverd en 260 officiële reacties binnengekomen in de vorm van adviezen, brieven, onderzoek en dergelijke. Het meest opvallend is wat mij betreft dat, nog voordat de inkt van het voorlopige advies droog is, de kritiek losbarst.

De opstellers van het advies wagen het om te stellen dat er minder nadruk op kennis dient te liggen, omdat die kennis eenvoudig op te zoeken is op internet. Dat is voor de traditionele denkers vloeken in de kerk. Ze gaan voorbij aan het feit dat de hoeveelheid beschikbare kennis in sneltreinvaart toeneemt. Het gaat niet in de eerste plaats om kennis, maar vooral om de vaardigheid beschikbare kennis toe te passen en te gebruiken.

Het is een goede zaak dat naast taal- en rekenvaardigheid in het advies ook de nadruk wordt gelegd op digitale vaardigheid. Het Platform vindt het heel belangrijk dat kinderen kennis hebben van nieuwe technologieën en weten hoe ze die kunnen inzetten. Dat is al enorme winst. Zeker omdat het Platform expliciet computational thinking noemt. Als we kinderen willen voorbereiden op de toekomst, hoort daar een andere manier van denken bij. Die kun je aanleren door kinderen kennis te laten maken met eenvoudige vormen van programmeren.

Ik hoop van harte dat Sander Dekker dit soort adviezen snel omzet in beleid. Want duurt de besluitvorming één of twee jaar, dan hebben we het al over 2033 of 2034. En voordat je het weet, is het te laat.

Deze column verscheen in oktober 2015 in ICT Magazine.