18 december 2017

Column Lotte de Bruijn: ‘Terugblik’

Het eind van 2017 is in zicht. Ik merk dat ik dan automatisch de balans opmaak van wat er de afgelopen twaalf maanden is gebeurd. Januari lijkt dan ineens heel ver weg, want wat een jaar hebben we achter de rug! Voor mij gaat 2017 de boeken in als het jaar waarin het digitaliseringsdebat in een stroomversnelling raakte.

De eerste paar maanden waren we bij Nederland ICT volledig in verkiezingsmodus. We legden verkiezingsprogramma’s langs de digitale meetlat, organiseerden samen met BNR een verkiezingsdebat en maakten een stemwijzer voor de digitale plannen van de elf grootste partijen. De vijf partijen die daar het best in scoorden, bleken na de verkiezingen de meest kansrijke kandidaten voor een nieuwe coalitie. Een goed voorteken.

Na de langste formatie in de geschiedenis ligt er dan nu een regeerakkoord waarin digitalisering meer aandacht krijgt dan ooit. Een mooie basis voor de komende jaren. Maar ook tijdens de formatie kwam er goed nieuws uit Den Haag. Terwijl de partijen aan het onderhandelen waren, zat de Tweede Kamer niet stil. Ze namen een motie aan die oproept om digitale geletterdheid op te nemen in het curriculum van het basis- en voortgezet onderwijs. En ze riepen het kabinet op tot het oprichten van een Digital Trust Centre (DTC) om cybersecurity binnen het mkb te bevorderen.

Beiden zijn maatregelen waar Nederland ICT zich sterk voor heeft ingezet. Erg fijn dus om op de valreep van de kabinetsperiode nog deze twee successen te boeken. Voor het DTC zal het misschien geholpen hebben dat de grootschalige cyberaanvallen WannaCry en Petya en de media-aandacht hiervoor de urgentie van goede cybersecurity pijnlijk duidelijk maakten. Na de inauguratie van Donald Trump bleef de discussie over de invloed van filter bubbles op de verkiezingen nog lang doorgaan. Misschien dat het door mijn eigen filter bubble komt, maar ik zag aan alle kanten groeiende aandacht voor de impact van digitalisering op de maatschappij. Zo is journalistiek platform De Correspondent een hele serie over computational thinking in het onderwijs begonnen. Een jaar geleden moest ik de meeste mensen nog uitleggen wat er met computational thinking wordt bedoeld.

Het debat over de nieuwe Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten werd de afgelopen jaren in vrij beperkte kring gevoerd, onder andere door Nederland ICT. Nu staat het onderwerp dankzij een referendum en een item van Zondag met Lubach bij het grote publiek op de agenda. Er waren in 2017 meer debatten, congressen en bijeenkomsten over de invloed van digitale technologie dan ik kon bijbenen. De digitale transformatie is tot de meeste sectoren van de economie doorgedrongen. Ik sprak met organisaties en vakbladen uit de zorg, ruimtelijke ordening, de industrie, de overheid. Het onderwerp was altijd de impact van ICT op hun sector. Die gesprekken gaan in 2018 onverminderd door. Ik hoop dat we ons daarbij niet blind zullen staren op de technologie zelf, maar ook na zullen denken over hoe we die technologie in kunnen zetten om de grote uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Wat mij betreft wordt dat hét thema van het nieuwe jaar.

Deze column verscheen in ICT Magazine.