23 februari 2015

Column Lotte de Bruijn: ‘Tekort’

ARBEIDSMARKT

Het kwartje is gevallen. Het tekort aan hoog opgeleide ICT’ers staat in één klap op de agenda. Aanleiding was het bericht in de Telegraaf dat ICT-bedrijven uit Nederland dreigen te vertrekken vanwege dat tekort. Het onderwerp is niet nieuw, de ophef wel. Nederland ICT waarschuwt al jaren voor dit probleem. Er is sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt voor ICT’ers. Daarom zijn er nu al tal van bedrijven met moeilijk vervulbare vacatures. Dat zagen we al aankomen. In de komende periode zal dit alleen maar verder toenemen. Met de opkomst van het internet-of-things en big data, het groeiend belang van cybersecurity en robotica is er sprake van steeds meer ICT en zeker niet minder. Onze economie wordt met de dag digitaler. En de vraag naar ICT’ers komt niet alleen van ICT-bedrijven. Ook de overheid, banken en grote ICT-werkgevers als Booking.com en ASML vissen in dezelfde vijver. Die vijver moet groter en niet een klein beetje, maar veel groter.

Ook al zijn er bedrijven die beslissen op werkzaamheden naar het buitenland te verplaatsen of er juist voor kiezen om ICT’ers internationaal te werven, de enige oplossing die op termijn echt soelaas biedt is dat er meer ICT’ers worden opgeleid. De instroom is de laatste jaren gelukkig al toegenomen. Begrijpelijk, want een keuze voor ICT biedt de grootste kans op een baan in combinatie met uitdagend werk. Om de instroom daadwerkelijk te vergroten moeten overheid, onderwijs en bedrijfsleven wat mij betreft nog beter samenwerken. De belangen zijn groot.

Neem de overheid. Een tekort aan ICT’ers zorgt voor een rem op de economische groei. En jongeren die kiezen voor een studie die geen baan oplevert kosten geld. Onderwijsinstellingen worden steeds meer afgerekend op output. Dan is niets mooier dan diploma’s uit te reiken aan studenten die direct aan de slag kunnen. Bedrijven zijn erbij gebaat dat de studenten die van hogeschool of universiteit komen direct inzetbaar zijn. Natuurlijk. We leven in een vrij land. Gelukkig maar. Iedere jongere heeft het recht om de studie van zijn keuze te volgen. Maar er is niets mis met een duwtje in de juiste richting. Daar kunnen we niet vroeg genoeg mee beginnen. Alleen al daarom is het goed om kinderen op de basisschool digitale vaardigheden zoals coderen en programmeren bij te brengen. Of om in het voortgezet onderwijs ICT onderdeel te maken van vakken als aardrijkskunde, biologie of natuurkunde. Bedrijven zijn graag bereid om gastlessen te verzorgen. Niets doen is geen optie. Kiezen voor groei is kiezen voor ICT.

Deze column verscheen in februari 2015 in ICT Magazine.