10 oktober 2014

Column Lotte de Bruijn: ‘Nieuw elan’

De komende jaren zal onze economie grote veranderingen doormaken. Het Internet-of-Things verbindt in Nederland over niet al te lange tijd tientallen miljoenen apparaten met het internet en dus met elkaar. Wereldwijd gaat het zelfs om miljarden apparaten. Die apparaten produceren ongekende hoeveelheden data. Die data worden verwerkt en opgeslagen. En zorgen voor nieuwe kennis en informatie. Ook de ontwikkeling van 3D-printing gaat zorgen voor een dataexplosie. Nauwkeurige ontwerpen zijn niet in een klein bestandje te vatten. Op het gebied van robotica staan we aan het begin van een in mijn ogen revolutionaire ontwikkeling. Ik las laatst dat Nederland wereldkampioen robotvoetbal is geworden. Voor voetballiefhebbers een schrale troost, maar ik zie dit als een teken dat we op het gebied van robotica tot de wereldtop behoren.

Nederland staat er internationaal gezien goed voor op het gebied van ICT. We staan nummer vier in de ICT Readiness Index van het World Economic Forum. Dat is vooral te danken aan onze uitstekende telecominfrastructuur, ons hoge opleidingsniveau en de bereidheid om nieuwe toepassingen te implementeren. We lopen graag voorop. Nederland is niet voor niets een aantrekkelijke vestigingsplaats voor datacenters. Grote internationale spelers kiezen voor Nederland, mede vanwege de aanwezigheid van AMS-IX, de Amsterdam Internet Exchange. Lang niet iedereen weet dat een groot deel van het internationale internetverkeer loopt via Nederland. Gelet op de doorbraken waar ik in het begin over schreef is dit heel goed nieuws.

Serious gaming is nog een gebied waarin Nederland voorop loopt. Recent bezocht ik het Center for Applied Games in Amsterdam. Daar gebeuren bijzondere dingen op het gebied van game-toepassingen in de gezondheidszorg en het onderwijs. De internationale potentie is groot en in mijn ogen zeer kansrijk. Serious gaming biedt grote kansen op het gebied van training en opleiding en kan daarom op de interesse rekenen van het topmanagement van grote bedrijven en instellingen. Uit de eerste hand weet ik dat een vooruitstrevende organisatie als de krijgsmacht hier al volop mee bezig is.

Nederland heeft als geen ander land een meer dan uitstekende uitganspositie. We zijn sterk op terreinen die naadloos aansluiten op de belangrijke internationale ontwikkelingen. Maar laten we ons niet rijk rekenen. In landen als China en de Verenigde Staten wordt een veelvoud geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling vergeleken met vergelijkbare inspanningen in ons land. Wij zullen het moeten hebben van samenwerking en een slimme aanpak.

Als we de handen ineen slaan kunnen we sneller en beter inspelen op de kansen die internationale ontwikkelingen onze bedrijven bieden. Laten we oog hebben voor de kansen die de toekomst biedt en ons niet vastklampen aan de successen uit het verleden. Als we dat combineren met durf en creativiteit ontstaat er dynamiek en nieuw elan. En groeit onze economie sneller dan deskundigen op dit moment voorspellen.

Deze column verscheen in augustus 2014 in ICT Magazine.