17 november 2014

Column Lotte de Bruijn: ‘Integriteit’

Vorige maand werd de sector onaangenaam verrast door berichten over ICT-aanbestedingen. Het onderwerp integriteit is daarna vanzelfsprekend binnen de sector op de agenda gezet. Integriteit is namelijk nauw verbonden met geloofwaardigheid en vertrouwen. De berichtgeving heeft geleid tot de nodige speculaties en ‘hearsay’. Het is daarom goed dat er onderzoek plaatsvindt waaruit moet blijken of er sprake is van overtredingen of ongepast gedrag. Pas daarna kunnen twijfels worden weggenomen of maatregelen worden getroffen.

Transparante procedures, zonder bevoordeling, zijn in het belang van alle bedrijven die deelnemen aan een aanbesteding. Zij investeren daar immers veel tijd en geld in. De oproep van de Autoriteit Consument en Markt om mededingingsproblemen te melden, moet leiden tot vertrouwen in aanbestedingen. Ongeacht of er reden is om een onderzoek te starten, is het goed dat dit gebeurt. Hoe eerder hier duidelijkheid over is, hoe beter.

Inmiddels heeft er ook een gesprek plaatsgevonden tussen minister Blok en Nederland ICT over aanbestedingen, integriteit en gedrag. Het onderwerp integriteit is vanaf nu vast onderdeel binnen het huidige samenwerkingsprogramma met de overheid, de iDialoog. Wij gaan ook de integriteitsregels van de overheid onder de aandacht brengen van onze leden. Want het gaat er uiteindelijk om hoe ambtenaren en medewerkers van ICT-bedrijven met elkaar omgaan.

Uit het rapport van de Commissie Elias blijkt juist dat er bij het verbeteren van ICT-projecten van de overheid veel valt te winnen door betere samenwerking tussen overheid en het ICT-bedrijfsleven. Want de Commissie stelt dat bij het bedrijfsleven meer expertise beschikbaar is. We moeten daarom voorkomen dat zowel de ambtelijke opdrachtgevers als de medewerkers van ICT-bedrijven krampachtig proberen te voorkomen dat ze regels overtreden. Er is namelijk een grijs gebied in de omgang tussen overheid en bedrijfsleven waar het niet altijd even duidelijk is wat gepast of ongepast gedrag is. Daar kom je alleen maar uit als je er met elkaar over in gesprek gaat. Dat gaan we in goede samenwerking met het Rijk ook doen. Zeker in de fase voorafgaand aan aanbestedingen, want daar liggen met name de gevoeligheden.

Transparantie is daarbij heel belangrijk. Wij zijn ons daar goed van bewust. Om die reden hebben wij bij de ontwikkeling van de ICT Haalbaarheidstoets de systematiek vooraf voorgelegd aan de toenmalige mededingingsautoriteit. We moeten het kind niet met het badwater weggooien. Er is eerder meer dan minder contact gewenst tussen overheid en ICT-bedrijven. Maar wel transparant en volgens werkbare regels van het spel.

Deze column verscheen in november 2014 in ICT Magazine.