3 november 2016

Column Lotte de Bruijn: ‘Digitale dijkbewaking’

CYBERSECURITY

Laatst was ik bij de aanbieding van het rapport “Nederland digitaal droge voeten”. Dit rapport is geschreven door Herna Verhagen, de CEO van Post NL, op verzoek van de Cyber Security Raad. De inhoud van het rapport heeft mij niet verrast. Ik ben namelijk al heel lang overtuigd van de economische en maatschappelijke noodzaak van meer cybersecurity, want daar gaat dit rapport over. Het belang van dit rapport is dat het is geschreven door iemand van buiten de sector. Het heeft geen hoog WC-eend gehalte. Ik hoop dat het onderwerp hierdoor hoger op de politieke agenda komt te staan. Dat is namelijk hard nodig.

Cybercrime vormt in Nederland nu al een schadepost van 10 miljard euro. Als we niets doen zal dit bedrag in rap tempo toenemen, want de economie wordt steeds digitaler. De boodschap van Herna Verhagen is dan ook dat er meer aandacht voor cybersecurity nodig is in de Tweede Kamer, de bestuurskamer en de huiskamer. Ik voeg daaraan toe: en in de Trêveszaal, de plaats waar het wekelijkse kabinetsberaad plaatsvindt.

In de Troonrede kwam het woord cybersecurity eenmaal voor. Het is een begin, maar de urgentie die spreekt uit het rapport van Herna Verhagen, lees je er niet in terug. Verhagen zegt in haar rapport dat om onze welvaart en ons welzijn voor de toekomst veilig te stellen, naast aandacht voor cybersecurity en bewustwording vooral sturing nodig is. Sturing die overheid, politiek en private partijen verbindt op het hogere doel van een digitaal veilige leef- en werkomgeving, gaat zij verder. Het is nogal wat, wat hier gezegd wordt. Ik ben het er helemaal mee eens.

Zelf illustreer ik het belang van de digitale economie het liefst door het geven van mooie voorbeelden uit de zorg, het onderwijs of uit de wereld van start-ups. Maar als het met meer impact kan door cybersecurity te agenderen, dan zal ik dat niet nalaten. De eerder genoemde 10 miljard spreekt voor zich. Nederland heeft inmiddels, samen met Groot-Brittannië, de meest ICT-intensieve economie van Europa. In de periode 1990-2013 kwam 36 procent van de economische groei in Nederland voor rekening van digitale bedrijvigheid. Als ruim 5 procent van ons Nationaal Inkomen wordt verdiend met ICT, kan het niet anders dan dat de digitale dijkbewaking wordt geïntensiveerd.

De adviezen uit het rapport spreken mij zeer aan. Zo pleit Verhagen voor eenduidige politieke aansturing van de digitale mainport/economie via een onderraad van de Ministerraad. Ik zie hier veel gelijkenis met het ministerieel topteam dat wij hebben voorgesteld in ons verkiezingsmanifest. Zij adviseert om 10 procent van het ICT-budget van overheden en bedrijven in te zetten voor het versterken van de cybersecurity. Dus voor het verhogen van de dijken. Helemaal mee eens. Net als met haar roep om te investeren in digitale vaardigheden en publiek-private samenwerking. Het rapport is aangeboden aan premier Rutte en Hans de Boer van VNO-NCW. Als eerstgenoemde het rapport goed leest en hij van de kiezers de kans krijgt om een nieuw kabinet te formeren, dan kan het niet anders dan dat de digitale economie in combinatie met cybersecurity prominent terugkomen in het Regeerakkoord.